+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Darba devējus aicina pieteikties ESF projektiem, saņemot līdzfinansējumu, ja nodarbināts bezdarbnieks

31.07.2017

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu, subsidētajās darba vietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

  1. Līdz šī gada 4. augustam pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros;
  2. Līdz 10. augustam atkārtoti izsludināta darba devēju pieteikšanās ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākumos „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” un “Pirmā darba pieredze jaunietim” (uz 6 mēnešiem).
ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus vai bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, tai skaitā bezdarbnieki ar apgādājamiem, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Izveidojot subsidētās darba vietas NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba devēji saņem dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgojumam, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas.
Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
 
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā "Darba devējiem" → „Pasākums noteiktām personu grupām”.
 
ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" ietvaros darba devēji var pieteikties  pasākuma īstenošanai uz 6 mēnešiem un nodarbināt savā uzņēmumā jauniešus bezdarbniekus ar profesionālo vai augstāko izglītību.
Pirmo pusgadu NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 eiro apmērā nodarbinātā jaunieša algai (jaunietim ar invaliditāti - 300 eiro). Darba devējam ir jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.
NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.
ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt sešus mēnešus.
Pieteikt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem ar augstāko vai profesionālo izglītību var komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, darba devējs nevar nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.
 
 
ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai pieteikumus aicinām iesniegt biedrības un nodibinājumus un iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā.
 
Piedāvāt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskās partijas), kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas. NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
Darba pienākumi jaunietim biedrībā vai nodibinājumā ir jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunietim, kas piedalīsies pasākumā, NVA maksās ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un apdrošinās pret nelaimes gadījumiem. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.
 
Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei?
1. solis:
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Darba devējiem" pie konkrētā pasākuma
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3.solis:
Līdz pieteikuma iesniegšanas noteiktajam termiņam (4.augusts ESF projektam „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”  vai 10.augusts ESF projektam “Jauniešu garantijas”) aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu, vai jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja pieteikums ir apstiprināts ar drošu elektronisko parakstu.
 
Vairāk informācijas par pasākumu un pieteikumu aizpildīšanu, veidojot darba vietas Jelgavā, Jelgavas novadā vai Ozolnieku novadā, sniegs nodarbinātības organizatore Kristīne Egle (tālr. 63026674, 26469347, e-pasts: kristine.egle@nva.gov.lv)