+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Uzņēmēji aicināti izmantot LIAA biznesa inkubatora atbalstu

27.10.2017

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Jelgavas biznesa inkubatora darbības teritorija: Jelgava, Tērvete, Auce, Dobele, Ozolnieki un to novadi.

PIRMSINKUBĀCIJA

Pieteikuma veidlapa pirmsinkubācijai pieejama LIAA mājas lapā http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/saistitie-dokumenti

 • Uzņemšana pirmsinkubācijai notiek nepārtraukti;
 • Maksimālais pimsinkubācijas termiņš – 6 mēneši;
 • Mērķa grupas: fiziskas personas (biznesa ideju autori) un reģistrēti komersanti (sīkie/mikro, mazie un vidējie komersanti, ne vecāki par 3 gadiem no to reģistrācijas brīža);
 • Pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 eiro (de minimis*) apmērā.

Pirmsinkubācijas atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts):

 • Sākotnējās biznesa idejas novērtējums;
 • Individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai;
 • Konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;
 • Biznesa prasmju un iemaņu apguve;
 • Uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (koprades telpa) un biroja aprīkojums;
 • Citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.

INKUBĀCIJA

Pieteikuma veidlapa inkubācijai pieejama LIAA mājas lapā http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/saistitie-dokumenti

 • Uzņemšana inkubācijai notiek reizi ceturksnī;
 • Maksimālais inkubācijas termiņš – ne ilgāk par 4 gadiem, un kamēr atbalsts veicina attīstību;
 • Mērķa grupa: reģistrēti komersanti (sīkie/mikro, mazie un vidējie komersanti, ne vecāki par 3 gadiem no to reģistrācijas brīža);
 • Inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50 000 eiro (de minimis*) apmērā.

Inkubācijas atbalsts:

 • Viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts);
 • Mentora tīkla atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts);
 • Ārpakalpojumi – juridiskie, IT, mārketinga, grāmatvedības, dizaina u.c. pakalpojumi (50% līdzfinansēts);
 • Telpu noma (50% līdzfinansēts);
 • Grants līdz 5 000 eiro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai – pieejams no 2. inkubācijas gada (50% līdzfinansēts);
 • Grants līdz 10 000 eiro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) – pieejams no uzņēmuma 2. darbības (reģistrācijas) gada (50% līdzfinansēts).

Neatbalstāmās nozares:

 • Zvejniecība un akvakultūra                                                             
 • Lauksaimniecības produktu primārā ražošana un pārstrāde
 • Tirdzniecība, vairumtirdzniecība
 • Finanšu starpniecība
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
 • Iznomāšanas un ekspluatācijas līzings
 • Azartspēles

Kontaktinformācija:

Ņikita Kazakevičs
Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs
Tālrunis: +371 6240 0909
Mob. tālr.:+371 24782355
Agnese Oļševska
Jelgavas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja
Tālrunis: +371 6240 0909
Mob. tālr.:+371 2707 2340