Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Darba devēja tiesības un darbinieka atbildība darba aizsardzības jomā

05.02.2020

18. februārī, plkst. 11:00-15:00 viesnīcā „Zemgale” (Skautu iela 2, Jelgava) norisināsies seminārs "Darba devēja tiesības un darbinieka atbildība darba aizsardzības jomā".

Seminārā:

 • skaidrosim to, kāpēc darbinieka obligātā veselības pārbaude ir darba devēja interesēs, apskatīsim darbinieka atbildību un darbinieka tiesību ierobežojumus, iespējamo darba tiesisko attiecību izbeigšanu( uzteikumu), ja darbinieks nepakļaujas darba devēja prasībām, ievērot darba aizsardzības nosacījumus( IAL lietošana, atteikums veikt OVP, instrukcijās noteikto pienākumu apjomu neizpildīšana, u.c);
 • analizēsim kā pareizi sagatavot nelaimes gadījuma akta aprakstošo daļu, tam pievienoto dokumentu uzskaitījumu un to pievienošanas nepieciešamību;
 • valsts darba inspekcijas kompetences apjomu nelaimes gadījumu izmeklēšanā un reģistrēšanā, gadījumos, ja ar darbinieku noticis nelaimes gadījums ar smagām vai letālām sekām, darba devēja īpašais viedoklis savu interešu aizstāvībai, iespējamā administratīvā un kriminālā atbildība.

Ieskats jaunākajos grozījumos DA likumā, kas regulē attālināto darbu un pašnodarbinātās personas atbildību, kā arī administratīvās atbildības apjomu, kas ietverts DA likumā.

Semināra laikā strādāsim ar praktiskajiem piemēriem un situāciju faktisko analīzi. 

Semināra programma:

 • Obligātās veselības pārbaudes: darbinieka atbildība par OVP veikšanu un darba devēja tiesības pie darbinieka atteikuma veikt OVP, ārpuskārtas OVP īpašos gadījumos( neraksturīgā prakse); IAL nelietošana, kā to fiksēt un kādas sankcijas piemērot; Darba devēja uzteikums, gadījumos, kad netiek ievērotas DA prasības, tādējādi apdraudot savu un citu darbinieku veselību un dzīvību;
 • Nelaimes gadījuma izmeklēšana un akta sagatavošana:
  • Nelaimes gadījuma apraksts; nelaimes gadījuma aktā uzskaitīto un pievienoto dokumentu analīze; iespējamā administratīvā pārkāpuma lietvedība pēc akta reģistrēšanas Valsts darba inspekcijā;
  • Valsts darba inspekcijas sagatavotais nelaimes gadījuma akts un īpašais viedoklis; kriminālprocess un administratīvā pārkāpuma lietvedība nelaimes gadījuma ietvaros.
  • Analizēsim kā pareizi sagatavot nelaimes gadījuma akta aprakstošo daļu, tam pievienoto dokumentu uzskaitījumu un dokumentu pievienošanas nepieciešamību;
  • Valsts darba inspekcijas kompetences apjomu nelaimes gadījumu izmeklēšanā un reģistrēšanā, gadījumos ja ar darbinieku noticis nelaimes gadījums ar smagām vai letālām sekām, īpašais viedoklis un iespējamā administratīvā un kriminālā atbildība. 
 • Ieskats jaunākajos grozījumos DA likumā: kas regulē attālināto darbu, pašnodarbinātās personas pienākumus ( jautājums aktuāls uzņēmējiem, kuriem ir sadarbība ar pašnodarbinātām personām uzņēmuma līguma ietvaros).Atbildība par darba aizsardzības normu neievērošanu, atbildības apjomu, kas iekļauts Darba aizsardzības likuma atsevišķajā daļā. 

Semināru vada: Aija Vāciete - praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

Semināra maksa:

 • LTRK biedriem EUR 20.00 + PVN.
 • Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 30.00 + PVN. 

Reģistrācija: jelgava@chamber.lv

Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos.