Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Zemkopības ministrija ievieš atbalsta pasākumus, lai mazinātu Covid 19 ieteikmi

21.05.2020

Zemkopības ministrija izstrādājusi ļoti plašu pasākumu plānu 613 miljonu eiro apjomā, lai palīdzētu atgūties uzņēmējiem lauku apvidos. Ir svarīgi apzināties, ka lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi un saglabā nodarbinātību tieši lauku teritorijās, tādēļ svarīgi ir atbalstīt lauku saimniecības un pārstrādes uzņēmumus, novirzot finansējumu 20 miljonu eiro mazo saimniecību atbalstam virzībai uz tirgus orientētu produktu ražošanu.

Lai novērstu Covid-19 negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu ekonomikas stiprināšanu lauksaimniecības nozarē – lauku saimniecību, pārtikas ražotāju un zinātnisko institūciju konkurētspējas veicināšanu, saglabājot nodarbinātību lauku teritorijās, 2021. gadā nepieciešams papildu finansējums 29 miljonu eiro apmērā finansējumam investīciju veicināšanai – kredītprocentu daļējai dzēšanai (10 miljoni eiro), finansējumam zinātnei lauksaimniecības nozarē (3 miljoni eiro) un finansējumam ciltsdarba maksājumiem (16 miljoni eiro).

Jau šobrīd pārtikas nozarē  tiek bremzēta eksporta plūsma, pārtikas uzņēmumos veidojas gatavās produkcijas krājumi. Esošai situācijai turpinot attīstīties šādā virzienā, eksporta iespējas var tikt zaudētas, kas nozīmē gan finansiālas problēmas, gan ražošanas apjomu samazināšanos pārtikas  ražošanas uzņēmumiem, kas var negatīvi ietekmēt arī primāro lauksaimniecības produktu ražotājus. Tādēļ igtermiņā jāīsteno virkne pasākumu, lai atjaunotu un stiprinātu pārtikas produktu eksportu – jāsniedz atbalsts dalībai izstādēs, tirgus veicināšanas un mārketinga pasākumiem starptautiskajos tirgos, ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (sertificēšanai), tirdzniecības misijām, pārtikas zīmola izstrādei un veicināšanai. Tam nepieciešamais finansējums – 2 miljoni eiro gadā.

Situācijā, kad vietējais  patēriņš un eksporta tirgus  krītas,  pasākumi Latvijā ražoto  pārtikas produktu iekšējā patēriņa celšanai veicinātu patērētāju izvēli par labu vietējiem produktiem un kaut daļēji kompensētu radušos zaudējumus. Īpašs uzsvars būtu liekams uz paaugstinātas kvalitātes – nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās pārtikas kvalitātes shēmas produktu veicināšanu. Ilgtermiņā šādi pasākumi sekmēs  vietējo pārtikas produktu realizācijas pieaugumu, radīs papildus darba vietas. Tam nepieciešamais finansējums – 0,5 miljoni eiro gadā.

Atbalsta pasākumi