Ceturtdiena, 26.05.2016.  Edvards, Eduards, Varis

Visi numuri šeit
Platība – 210,44 km2
Iedzīvotāji
– 2157

Teritorija

Valgundes pagasta teritorija atrodas Jelgavas novada ziemeļu daļā, dienvidos robežojas ar Jelgavas pilsētu un ir izstiepta gar Lielupes labo krastu līdz Kalnciema skolai. Tālāk ziemeļu virzienā tā izvietojas Lielupes abās pusēs, robežojoties rietumos ar Kalnciema pilsētu, Līvbērzes pagastu, Dobeles un Tukuma novadiem, ziemeļos – ar Babītes novadu, austrumos ar Olaines novadu un Ozolnieku novads. Caur pagasta teritoriju 26 km garumā tek viena no lielākajām Latvijas upēm – Lielupe.

Kopš kolhozu izveidošanas, Valgundes pagasta teritorija mainījusies līdz ar kolhozu dibināšanas un apvienošanas procesu. Tā rezultātā izveidojās trīs ciemi ar diezgan lielu starpību attāluma ziņā no Jelgavas – Vītoliņi 6 km, Valgunde (pagasta centrs) 12 km un Tīreļi 23 km, ja par atskaites punktu uzskata Kalnciema ceļa un Rīgas ielas krustojumu.

Pagasta teritorijā atrodas valsts aizsardzībā noteiktas teritorijas – Ķemeru nacionālā parka (dibināts 1997.gadā) daļa 4466 ha platībā, jeb 13% no kopējās parka teritorijas un kultūrvēsturiskais liegums 1916.-1917.gada Ziemassvētku kauju vietas Ložmetējkalnā un Tīreļpurvā. 

Daba
Valgundes pagasta teritorija ietilpst Piejūras zemienes zonā, atrodoties tikai nedaudz virs jūras līmeņa. Pagastā dominē smilšainie līdzenumi, bet sastopamas arī atsevišķas kāpas un kāpu grēdas. Augstākais punkts pagastā ir Ložmetējkalns – 33 metri virs jūras līmeņa.  Kopumā pagasta teritorijā ir diezgan liela reljefa formu dažādība. Dienvidu daļa ir ļoti līdzena, tur nav lielpauguru un paaugstinājumu – raksturīga Zemgales ainava. Ziemeļu daļa ir bagāta ar kāpām, kāpu grēdām, uzkalniem un paaugstinājumiem. 

Pagastā ir kūdras krājumi, daļa no tiem tiek rūpnieciski izmantota. Ir māla atradne.

Ķemeru nacionālā parka teritorijā ir dolomīta atradnes. Liela vērtība ir mežu platības. Pamatā mūsu mežos aug priedes – 70%, bērzs 25%, nedaudz egle.

Bibliotēkas
Valgundes pagastā ir divas bibliotēkas, kuras atrodas pašvaldības pārziņā. 1.bibliotēka atrodas pagasta centrā, bet otrā - Tīreļu ciemā. Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejamas ne tikai grāmatas, bet arī dažādi periodiskie izdevumi – laikraksti un žurnāli. Bibliotēkās pieejami datori ar interneta pieslēgumu.

Veselības aprūpe
Valgundes pagastā ir A. Ķuzes ģimenes ārsta prakse, aptieka (Valgunde, Celtnieku 41). Pagasta iedzīvotājiem no Tīreļa ciema un tā apkārtnes tiek nodrošināts transports nokļūšanai līdz doktorātam.

Kultūras un dabas pieminekļi
Jāņa Trepinieka pareizticīgo baznīca, Kalnciema (Klīves) luterāņu baznīca, Kalnciema skola, Kapella, Kristus apskaidrošanās pareizticīgo baznīca, Rīgas pareizticīgo sieviešu klostera apbūve, Kapsargu senkapi,  Kaujas vieta – Ložmetējkalns, Cara vārti.

 

Pirmā pasaules kara vācu nocietinājumu sistēmas brīvdabas ekspozīcijas atklāšana Latvijas Kara muzeja filiālē - Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas novada Valgundes pagasta Mangaļos

Ievērojamas personas
Valgundes pagastā dzimuši Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Ādminis Pēteris, Sniedziņš Jānis, Šenfelds Voldemārs (Skaistlauks Voldemārs), Veiss Dāvids un Trīs Zvaigžņu ordeņa kavalieri – Neiburgs Ludvigs (būvuzņēmējs), Voldemārs Šmulders (kuģu būves inženieris), Zēbergs Aurēlijs (zvērināts advokāts), Skaistlauks Voldemārs (ģenerālis, žurnālists) un Voldemārs Birznieks, Ložmetējkalna vēsturisko vietu atjaunotājs (ordenis piešķirts 1996.gadā).

Valgundē dzimuši arī tādi ievērojami cilvēki kā Ludis Neimanis (1863.-1926.g.) grāmatizdevējs, Ziedonis Ligers (1918.g.)- etnogrāfs, Āfrikas tautu pētnieks, dzīvoja Francijā, Venta Vīgante (Bērziņa, dzim. Brūvere) (1913.-1993.g.) dramaturģe.

Kapsētas: Kalnciema, Hercogu, Peitiņu, Jaunā, Braslas, Puču.

 Drukāt

Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv