Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 25.01. ieraksts  - Par ietekmes uz vides novērtējuma ziņojumu SIA "Laflora iecerei" Kaigu purvā būvēt Vēja parku.