17.05.2022.

Oskars Karls - Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada Atzinības raksta saņēmējs