17.05.2022.

Aleksandrs Stepanovs - Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada Atzinības raksta saņēmējs