17.05.2022.

Velta Vilciņa - Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada Atzinības raksta saņēmēja