17.05.2022.

Sarmīte Sustrupe - Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada Atzinības raksta saņēmēja