, 31.05.2016.  Alīda, Jūsma
Aktuāls foto
4.jūnijā, Līvbērzē pie sporta halles notiks Jelgavas novada 7. sporta svētki Jelgavas novada iedzīvotājiem. Indivuduālie un komandu pieteikumi iesniedzami sacensību norises vietā līdz plkst. 10:00. Atklāšanas parādes sākums plkst. 10:30» Sesavas pamatskola
» Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Adrese: Skolas 2, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-4040
Interneta vietne: www.jelgavasnovads.lv
E-pasta adrese: jnmms@jelgavasnovads.lv
Tālrunis: 63077160
Direktore: Dace Laure


Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola (JNMMS) ir Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tā atrodas Glūdas pagasta Nākotnes ciematā un tai ir mācību punkti Elejas pagastā, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, Valgundes pagastā un Zaļenieku pagastā.

2012./2013.mācību gadā Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā audzēkņi apgūst šādas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
•    Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (10V 212 01 un 20V 212 01)
•    Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle (10V 212 03 un 20V 212 03)
•    Sitaminstrumentu spēle (10V 212 04)
•    Vizuāli plastiskā māksla (20V 211 00)
Kopš 2011.gada 1.oktobra skola īsteno arī interešu izglītības programmu „Folklora”

Pašvērtējuma ziņojums

Visi numuri šeit
DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv