29.11.2022.

Šķibes pamatskolā viesojas Izglītības un zinātnes ministre

22. septembrī Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece apmeklēja Jelgavas novada Šķibes pamatskolu un pasniedza ministrijas Pateicības rakstu 12 Šķibes pamatskolas pedagogiem.