29.11.2022.

Godināti Jelgavas novada pašvaldības augstāko apbalvojumu saņēmēji

16.novembrī Līvbērzes kultūras namā notika Jelgavas novada valsts pasākums, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienai un, godināšanas ceremonija. 
Augstākais apbalvojums - Goda diploms - piešķirts trim personām: Dzintrai Pungai, Inārai Raumanei un Ivitai Lejavai-Majorei. Savukārt augstākais apbalvojums - Atzinības raksts – saņēma Zanda Zariņa, Anna un Ilgvars Leči, Juris Čuričevs, Regina Detlava un Dina Medjānova.