Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Aicinām sameklēt savu talkas vietu

08.04.2016

23. aprīlī ar saukli «Latvijai būt zaļai!» visā valstī notiks Lielā talka. Šajā dienā tradicionāli arī Jelgavas novada visos trīspadsmit pagastos notiks apkārtnes sakopšanas darbi, un šobrīd tiek apzinātas vietas, kuras kopīgiem spēkiem nepieciešams sakopt, gan arī aktīvi piesakās talcinieki. Savāktos atkritumus pēc Lielās talkas izvedīs tikai no oficiāli reģistrētajām talkošanas vietām, tādēļ, lai nerastos pārpratumi, iedzīvotāji jau laicīgi aicināti informēt, kur viņi plāno kopdarboties 23. aprīlī.

Pieteikties Lielajai talkai novada iedzīvotāji var dažādi: pirmkārt, var savu izraudzīto talkas vietu līdz 21. aprīļa vakaram reģistrēt talkas vietu kartē mājas lapā www.talkas.lv, otrkārt, var par plānotajiem darbiem informēt sava pagasta pārvaldi, treškārt, var sazināties ar katra pagasta atbildīgo par talkas norisi. «Visas pieteiktās talkošanas vietas tiek apkopotas – sazinoties ar atbildīgajiem cilvēkiem pagastos, darāmais atradīsies arī tiem, kuri paši nav izraudzījušies talkas vietu, bet 23. aprīlī labprāt iesaistītos apkārtnes sakopšanas darbos. Tāpat iedzīvotāji aicināti ziņot par pamanītajām vietām, kuras vajadzētu sakopt, – to var izdarīt, vietu maksimāli precīzi atzīmējot Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv izveidotajā piesārņoto vietu kartē.

Lielās talkas mērķis pirmkārt ir kopsadarbojoties sakopt publiskās teritorijas nevis privātīpašumus, tādēļ iedzīvotāji, iesaistoties Lielās talkas aktivitātēs, aicināti būt godprātīgi, gan Lielās talkas maisus izmantojot tieši publiskajās teritorijās savāktajiem atkritumiem, gan arī tos izvešanai izvietojot vienīgi ar pagasta talkas koordinatoru iepriekš saskaņotā vietā. Kopumā novadam atkritumu savākšanai tiks piešķirti ap 3000 īpašo Lielās talkas maisu, taču, ņemot vērā lielo talcinieku atsaucību iepriekšējos gados, atsevišķi pagasti talciniekiem būs sarūpējuši papildu maisus.

Jāpiebilst, ka pēdējos gados arvien vairāk ir tādu vietu, kuras iedzīvotāji vēlas ne tikai atbrīvot no pērnajām lapām un atkritumiem, bet arī labiekārtot, piemēram, nokrāsojot konstrukcijas bērnu rotaļu laukumā, ierīkojot jaunu puķudobi vai iestādot kokus. Arī Jelgavas novada domes administrācija šogad Lielās talkas laikā ieplānojusi Lielplatones pagastā – Tīsu bāzē stādīt priedītes 1,30 hektāru platībā.

Jelgavas novada jauniešu padomes aicinājums:

Oficiāli pieteiktās talkošanas vietas:


Līvbērze:

 • Vārpas ciemā - plkst. 10.00 aicināti iedzīvotāji ceļmalas sakopšanai no Jelgavas pilsētas zīmes uz Vārpas centu, pie centriņa stādot klinšrozītes un sakopjot dobi. Pēc uzkopšanas darbiem pagalmā pie ugunskura vietas plānota arī zupas vārīšana un cienāšanās.
 • Tušķu ciems - kā parasti kops ceļmalas un šim mērķim arī tiks iedalīti maisi. Kopīgas aktivitātes organizēs dārzkopības sabiedrības.
 • Līvbērzes ciems - plkst. 9.00 pie Jelgavas 3. un 5.  iedzīvotāji aicināti kopīgā talkā ar veikala īpašniekiem uzsākt sakārtošanas darbus pievedceļam un teritorijai, pievedot akmeņus un melnzemi apstādījumiem atjaunošanai. Citi māju iedzīvotāji aicināti kopt teritoriju ap mājām (kā ik katru gadu).
 • Plkst. 9.00 pie pagasta (pagasta iestāžu  darbinieki un interesenti, kas pievienosies) stādīs liepas ceļa malā.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Lauris Ovsjanko 27810963 lauris.ovsjanko@jelgavasnovads.lv

Zaļenieki:

 • 21. un 22.aprīlī Zaļenieku pamatskolas kolektīvs kops skolas teritoriju, parka teritoriju un ceļmalu gar parku.
 • 22.aprīlī Arodvidusskolas kolektīvs kops teritoriju ap pili un parka teritoriju.
 • 23.aprīlī plānota Zaļenieku pagasta talka - bērzu stādīšana pretī kultūras namam. Pēc tam talcinieki aicināti baudīt siltu zupu un plkst. 19:00 teātra izrādi.
 • 23. aprīlī - kā katru gadu Ūziņos plānota parka teritorijas sakopšana, sagrābjot vecās lapas, nokritušos zarus, savācot drazas un atkritumus, kas pa ziemu būs sakrājušies gan parkā, gan Ūziņu centrā.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Alfrēds Reblis 27231142 alfreds.reblis@jelgavasnovads.lv

Sesava:

 • Sesavas pagastā talkos “Skursteņkalnā” no plkst. 10.00 līdz 14.00. Tiks dalīti atkritumu maisi, bet par cimdiem jāparūpējas pašiem. Darbu ietvaros varēs grābt lapas, iespēju robežās atjaunos tiltiņu un trepes.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Staņislavs Matuss 27234237 stanislavs.matuss@jelgavasnovads.lv

Kalnciems:

 • Pulcēšanās vieta plkst. 9:00 pie Kalnciema pagasta pārvaldes - Lielā ielā 14.
 • Paredzamās talkošanas vietas: Autošosejas nomales no Liepājas šosejas līdz aptuveni Jelgavas ielai 22,Lielupes mala pagasta teritorijā. Plānots atjaunot arī krāsojumu bērnu laukumu elementiem.
 • Talcinieki tiks nodrošināti ar cimdiem un maisiem. Krāsošanas darbiem nodrošinās arī otas un vanniņas krāsas ieliešanai. Talcinieku kopējā zupas ēšana - pie kultūras nama plkst. 13.00.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Dainis Keidāns 29124567 dainis.keidans@jelgavasnovads.lv

Platone:

 • Platones pagastā talkot paredzēts Platones centrā pie aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošanas darbiem. Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes - „Atspulgi”, Platone, plkst.9.00. Vēlams līdzi ņemt grābekli un (vai) lāpstu.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Lauris Rudzītis 26694637 lauris.rudzitis@jelgavasnovads.lv

Glūda:

 • Iedzīvotāji aicināti savākt, satīrīt savu tuvāko apkārtni, visu 4 ciemu teritorijas. Nākotnē-pulcēšanās pie pagasta pārvaldes - Skolas iela 3, Zemgalē-pie Dienas centra - Upes 12, Viesturciemā  – katrā dārzkopības sabiedrībā. Dorupē – pie veikala. Lielā talkas zupa - Nākotnē pie kamīna, Zemgalē pie birzītes. Darba cimdus un rīkus jāņem līdzi! Talcinieki arī aicināti veidot ziedu cepuri uzkalniņam Nākotnes ciemā aiz Dārza ielas 4, sagatavojot augsni, izveidojot dobes malas un, ja laika apstākļi atļaus-iesēt puķu sēklas.
 • Nākotnē - centrā bērnu vecāki aicināti arī labiekārtot bērnu laukumu – nokrāsot nolupušās metāla konstrukcijas, nolīdzināt kurmju rakumus.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Kuprēvics 26548288 martins.kuprevics@jelgavasnovads.lv

Lielplatone:

 • Lielplatonē talkošanas vieta - plkst. 10.00 Lielplatones centra attīrīšana, kur kopā ar īpašniekiem tiks sakārtota piegružotā vieta pie upes. Aicinām vākt gružus grāvmalās, parkos un sakārtot savus pagalmus. Maisus pirms talkas varēs saņemt DC Birztaliņas, pagasta pārvaldē un tautas namā.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Līga Rozenbaha 29469223 liga.rozenbaha@jelgavasnovads.lv

Valgunde:

 • Valgundes pagastā talkošanas iespējas būs gar Jelgavas - Kalnciema šosejas malām, kā arī gar Lielupes labo krastu, sākot no Iecavas upes ietekas Lielupē, c.Vītoliņiem.
 • Kalnciema vidusskola sakops skolas teritoriju un tuvāko meža nomali. Talkošanas sākums 10.00. Talkotāji varēs saņemt tikai maisus, par pārējo jāparūpējas pašiem.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Andris Krastiņš 26409183 andris.krastins@jelgavasnovads.lv

Jaunsvirlauka:

 • Tikšanās vieta Staļģenē - Svirlaukas ielā 22, aptuvenais laiks 9:30 - 10:00. Tiks sakopts centrs, salasīti papīri un pudeles gar grāvju malām.
 • Mežciemā Lielās ielas galā, kur sākas Latvijas valsts mežu teritorija ir izmētātas pudeles un papīri, būs iespēja tos savākt talkas maisos, kas būs baltā krāsā. Maisi būs pieejami Mežciemā Liepu ielā 1 Dienas centrā no 20. – 22. aprīlim un arī talkas dienā zvanot Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes talkas organizatoram Jānim Šteinbergam.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Jānis Šteinbergs 28313550 janis.steinbergs@jelgavasnovads.lv

Vilce:

 • Vilcē šogad pieteiktas visvairāk talkošanas vietas: Skolas parks, Kalna kapi, Ķīves bibliotēkas teritorija, Jauniešu atpūtas vieta Ziedkalnē (Ezermala), SAC “Ziedkalne” Vairogu un Tērvete – Elejas ceļa teritorija, veikala apkārtnes sakopšana, Ziedkalnes darbnīcas, “Astartes naftas” teritorija, kā arī 14 dažādas māju apkārtnes teritorijas. Šogad Vilcē talkošanas sākums plkst. 09:00.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Vīpulis 26430730 martins.vipulis@jelgavasnovads.lv

Svēte:

 • Svētes pagastā būs oficiālas 3 pulcēšanās vietas : Jēkabnieki, pie bibliotēkas; Svēte, pie veikala un Atpūtas ciems. Talkošanas sākums plkst. 9.00, tiks izdalīti maisi, lai vāktu drazas. Talciniekus cienās ar pīrādziņiem un siltu tēju.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Edgars Grīnofs 29522868 edgars.grinofs@jelgavasnovads.lv

Vircava:

 • 15.04.vai 22.04. jau piekto gadu iedzīvotāji kops ceļa Dimzas-Vairogs ceļmalu.
 • 23.04. krūmkoku, apstādījumu stādīšana centrā pie tautas nama, bērnudārza teritorijā.
 • 23.04. AAPC “Kamenīte” ar jauniešiem  Oglaines sporta laukumā veidos atpūtas vietu.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Gunta Zajankovska 27234149 gunta.zajankovska@jelgavasnovads.lv

Eleja:

 • Kā jau ierasts - arī šogad Elejnieki ir aicināti uz "Lielo Talku" Elejas parkā. Bet šogad tā notiks dienu iepriekš - 22. aprīlī. Talkošanas sākums 10:00. Tiks grābtas lapas, krūmu sakopšana un drazas savākšana. Teritorija tiek sakopta, lai jau vasarā varētu svinēt ikgadējos Jelgavas novada svētkus.
Atbildīgais Tālrunis E-pasts
Agris Strautnieks 27028433 agris.strautnieks@yahoo.com