Vircavas vidusskolai apaļa jubileja – 180 gadi

14.06.2016

Pirms 180 gadiem dibinātā Vircavas vidusskola sestdien – 18. jūnijā atzīmēs skolas apaļo jubileju. Oficiālā pasākuma atklāšana, uz kuru aicināti kā pašreizējie skolēni un pedagogi, tā arī absolventi un kādreizējie darbinieki, sāksies plkst. 18:00 Vircavas Tautas namā. Paralēli koncertam viesi tiks aicināti arī aplūkot un izzināt skolā izstādi “Vircavas vidusskola laiku lokos”.

“Diez vai 1836. gadā - tieši pirms 180 gadiem, kad hercoga pils pārvaldnieka mītnē savu dzīvi sāka nelielā Vircavas skola, kāds no tās dibinātājiem paredzēja, ka Vircavas upes krastā pie sirmā parka savas brīžiem skaļās, brīžiem pieklusinātās, bet vienmēr možās un krāsainās dienas skola vadīs joprojām,” mazliet, ielūkojoties skolas bagātajā vēsturē, ikvienu uz Vircavas vidusskolas salidojumu aicina skolas direktore Ināra Vīgante.

Viesi skolā būs gaidīti jau no plkst. 16:00, kad sāksies salidojuma reģistrācija. Pēc pierakstīšanās ciemiņi gida pavadībā varēs apstaigāt un aplūkot skolas telpas, iepazīties ar izstādi “Vircavas vidusskola laiku lokos”, kā arī aprunāties ar sen neredzētiem skolas biedriem vai skolotājiem. Savukārt plkst. 18:00 visi aicināti uz Vircavas Tautas namu, kur tiks atklāts svinīgais pasākums.

Vircavas vidusskola atrodas vēsturiskā ēkā – Vircavas muižas Kavalieru namā. Muižas apbūve veidojusies 17. – 19. gs., domājams, ka ēkas celtas pēc Severina Jensena projekta. Vircavas pils bijusi hercoga Pētera Bīrona  uzturēšanās vieta. 19. gs. 70. gados muiža tika nodota cariskās Krievijas armijas militārā resora rīcībā un pārbūvēta, pielāgojot to armijas vajadzībām. 1919. g. muižu nodedzina Bermonta karaspēks, bet bijušajā klētī – noliktavā 1920. – 30.g. ierīkots Tautas nams. No muižas ēkas saglabājies ziemeļaustrumu korpuss un virtuve kā atsevišķa ēka. Ievērības cienīgs ir muižas parks – 15 ha liels baroka stila dārzs ar savdabīgu dārza parteru. Vispilnīgāk no kompleksa ēkām saglabājies tieši Kavalieru nams, kur pašlaik darbojas skola.

“Kad 1936. gadā tika svinēta skolas simtgade, apsveikumu ar ilgas un ražīgas pastāvēšanas vēlējumiem sūtīja arī Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tā bija rosīga un spraiga dzīve, jo ar pagasta pašvaldības atbalstu skolas telpas tika paplašinātas, izveidoja internātu, savu mājvietu te atrada Vircavas jaunatnes biedrības bibliotēka. Smagi, bet veiksmīgi pārciešot kara gadus un turpinot darbu, 1952. gadā šeit tika izveidota vidusskola, kas turpina pastāvēt vēl joprojām”, piebilst I. Vīgante.

Pašreiz skolā mācās 339 izglītojamie un strādā 53 pedagogi. Tagadējā skolas direktore skolu vada jau 32 gadus. Viņas vadībā un ar pašvaldības atbalstu 1998. gadā skolā tika iekārtota tajā laikā modernākā datorklase tagadējā Jelgavas novadā, vēlāk uzcelta sporta halle, renovētas visas telpas, mācību kabinetos iegādātas jaunas mēbeles, interaktīvās tāfeles un cita biroja tehnika. 2009. gada 1. septembrī skolai pievienojās Platones un Lielvircavas filiāles. Skolas lielākais lepnums ir audzēkņi, kuri cenšas, kuri var, kuri ir motivēti jauniem sasniegumiem. Šajā gadā astoņi skolēni guvuši godalgas novada mācību olimpiādēs. Ļoti labi rezultāti gadu no gada gan novada, gan valsts sacensībās un skolēnu sporta spēlēs ir Vircavas sportistiem, kurus trenē skolotāja Sigita Roziņa.

Savukārt pasākumos skatītājus priecē skolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs, kas izcīnīja iespēju piedalīties 11. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skolas skanīgāko balsu īpašnieki dzied arī Jelgavas novada skolēnu korī “Asni”, bet šogad skolēni Sarmītes Sustrupes vadībā ar uzvedumu “Mūžības skartie” ieguva iespēju piedalīties Latvijas Skolu teātra festivāla labāko kolektīvu parādē.

To, ka par savu skolu ir lepnums, liecina fakts - skolā nu jau citā statusā atgriezušies daudzi bijušie skolēni – direktore I.Vīgante, direktores vietniece izglītības jomā Inguna Kotoviča, matemātikas skolotāja Alesja Ņikitina, sākumskolas skolotājas Ina Rituma un Alla Grigorjeva, skolas dramatiskā kolektīva vadītāja S.Sustrupe, pirmsskolas muzikālā audzinātāja Madara Grigorjeva, pirmsskolas skolotājas Iveta Gribuste un Inguna Rozenbilde, skolotāja palīdzes Irita Roze un Ingrīda Guščina, skolas lietvede Gunta Šķirpa, tehniskie darbinieki Linda Ose, Svetlana Masaļska, Svetlana Romaņuka un Valdis Vīgants.