Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Turpmāko gadu ZPR Attīstības padomi vadīs Leons Līdums

17.08.2016

Neretas novada Ērberģes muižā notikušajā Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes (AP) sēdē par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Aizkraukles novada domes vadītājs Leons Līdums, savukārt par viņa vietnieku ievēlēts Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

Jaunā priekšsēdētaja amatam padome izvirzīja vienu kandidatūru - līdzšinējo priekšsēdētāja vietnieku, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāju Leonu Līdumu. Aizklātās vēlēšanās par viņa kandidatūru balsoja visi 21 klātesošie AP dalībnieki. Savukārt par Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi  ievēlēja Iecavas novada domes priekšsēdētāju J.Pelsi.

“Mani tik daudz ir iedvesmojuši līdzšinējie padomes priekšsēdētāji – esmu skatījies, mācījies, aizvadītā gada garumā kā līdzšinējais AP vietnieks guvis vērīgu pieredzi -, tādēļ esmu pārliecināts, ka kopīgi mums izdosies sasniegt iecerēto. Esmu gatavs aizstāvēt Zemgales intereses visos aspektos, no austrumiem līdz rietumiem, no ziemeļiem - Vidzemei, līdz dienvidiem – Leišmalei,” pēc ievēlēšanas pašvaldību vadītājiem apsolīja jaunais padomes priekšsēdētājs.

Leons Līdums dzimis 1957. gada 20. augustā Gārsenē. Pēc Stučkas (tagad - Aizkraukles) 2. vidusskolas absolvēšanas, augstāko izglītību ieguvis Daugavpils Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. L.Līdums savu karjeru sācis kā skolas fizikas skolotājs, savukārt no 1986. gada strādājis kā skolas direktora vietnieks mācību darbā, 1988. gadā kļūstot par Stučkas 2. vidusskolas (vēlāk - Aizkraukles 2. vidusskolas un Aizkraukles novada ģimnāzijas) direktoru. 2006. gadā ievēlēts par Latvijas Republikas Saeimas deputātu, savukārt 2009. gadā pašvaldību vēlēšanās atgriezies Aizkrauklē, lai strādātu par novada domes priekšsēdētāja vietnieku. Aizkraukles novada domi L.Līdums vada kopš 2010. gada 29. decembra (atkārtoti pārvēlēts 2013. gadā).

Kā paredz ZPR Attīstības padomes nolikums, priekšsēdētāja svarīgākie uzdevumi ir pārstāvēt organizāciju valsts un pašvaldību institūcijās, starptautiskās organizācijās, kā arī pārstāvēt reģiona intereses tiešās pārvaldes institūcijās.

Tāpat šajā padomes sēdē novadu vadītāji sprieda par dalību projektā “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš””, ieskicēja gaidāmo Pleskavas apgabala delegācijas vizīti un uzklausīja atskaiti par aizvadītajā periodā paveiktajiem darbiem. Savukārt Valsts kontroles Padomes loceklis Edgars Korčagins informēja par aktualitātēm par plānotajiem grozījumiem Valsts kontroles likumā

Pārstāvot 20 novadus un divas republikas nozīmes pilsētas – Jelgavu un Jēkabpili –, ZPR uzdevumi ir koordinēt reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, nodrošināt nozaru politikas plānošanu un ieviešanu atbilstoši reģionu specifikai, kā arī sadarboties ar ministrijām un citām valsts institūcijām. ZPR ir viens no pieciem Plānošanas reģioniem Latvijā.

Foto: no kreisās - L.Līdumu sveic ZPR izpilddirektors Valdis Veips