Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

28.09.2016

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt 21.oktobra līdz 21. novembrim. Atbalstam var pieteikties ikviens, kas vēlas uzsāk vai attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novados.  Nevar pieteikties esoši uzņēmumi, ja iepriekšēja gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR.

ELFLA finansējuma atbalstu līdz 70% ko projekta izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.

Plašāka informācija ir pieejama partnerības mājas lapā www.partnerībalielupe.lv, sadaļā Leader 2014-2020. Papildus informācija un konsultācijas Lauku partnerībā “Lielupe”, Kr. Barona iela 40, tālr. 26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv. Lūgums iepriekš saskaņot ierašanos!

Projektu konkursa nosacījumu skaidrošanai organizējam vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos. Aicinām piedalīties!

  • 7. oktobrī plkst. 17.00, IKSC „Līdumi”, Staļģenē
  • 10. oktobrī plkst. 17.00, Vircavas pagasta pārvaldes zāle, Vircavā
  • 12. oktobrī, plkst. 17.00 Ozolnieku novada domes zāle, Ozolniekos
  • 13. oktobrī plkst. 17.00 Salgales pagasta pārvaldes sanāksmju zāle, Emburgā
  • 17. oktobrī plkst. 17.00, Zaļenieku aktivitāšu centrs, Zaļeniekos
  • 19. oktobrī plkst. 17.00, IKSC „Avoti”, Valgundē
  • 20. oktobrī plkst. 17.00, Nākotnes Saieta nams, Nākotnē
  • 25. oktobrī plkst. 17.00, Elejas saieta nams, Elejā
  • 26. oktobrī plkst. 17.00, Līvbērzes pagasta pārvaldes zāle, Līvbērzē
  • 27. oktobrī plkst. 17.00, Vilces tautas nams, Vilcē