Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Rundāles pilī notikusi Zemgales gada uzņēmēju godināšana

28.11.2016

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs pirmo reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika piektdien, 25. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē.

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības bija izraudzījušas vienu titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2016" cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Bez tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus ZAP apstiprināja nupat notikušajā padomes sēdē Jelgavā, ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. Ar ZPR, pašvaldību un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” daļēju finansiālu atbalstu visi viņi saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu. Jāatgādina, ka Jelgavas novada pašvaldība izvirzīja z/s “ Līgo” par ievērojamo kvalitātes kāpumu gurķu sēklu eksportā, papildus atklājot jaunas siltumnīcas un kāpinot uzņēmuma ražošanas jaudu.

Īsi pirms svinīgā pasākuma Rundāles pilī ZPR speciālisti organizēja laureātu diskusiju par turpmākajām iespējām reģionā attīstīt inovācijas un jaunus biznesa modeļus, izmantojot dažādus atbalsta instrumentus.

Laureātu godināšanas pasākumā bija aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, valsts institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Izskanēja arī virkne muzikālu priekšnesumu, notika laureātu un apsveicēju kopīga fotografēšanās.

Laureātu saraksts

Zemgales uzņēmēju godināšana Rundāles pilī

Foto no ZPR arhīva - Ruslans Antropovs