08.08.2022.

“Pasaules lielākā mācību stunda” Sesavas pamatskolā

13.10.2017

Atsaucoties uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājumu, Jelgavas novada Sesavas pamatskola šonedēļ piedalās kultūras mantojuma pasākumā “Pasaules lielākā mācību stunda”. Mājturības skolotājas iedvesmoti, skolēni nedēļas ietvaros kopā ar piesaistītām bērnu vecmāmiņām cepa, vārīja un gatavoja dažādus ēdienus. Projekta ietvaros skolēni  arī atklāja receptes gardākajiem ēdieniem savās ģimenēs, kuras apkopojot, izveidos ēdienu brošūru – “Gardākie ēdieni Sesavas pagastā”.

Programmas ietvaros Sesavas pamatskola sadarbībā ar senioriem piedāvāja skolēniem iespēju piedalīties starptautiskā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kuras laikā, gatavojot dažādus ēdienus, bērni analizēja, cik ilgtspējīgs un veselīgs šodien ir tradicionālais ēdiens. Piemēram, mājturības stundās vecmāmiņas Maijas Mazūdres vadībā meitenes cepa gan parastās, gan ar gaļu pildītās kartupeļu pankūkas, vārīja speciālo pupiņu zupu, gatavoja zirņu pikas un zirņu pītes. Savukārt jaunāko klašu skolēni, Vijas Gūtmanes iedvesmoti, gatavoja svaigus dārzeņu salātus, rupjmaizes kārtojumu, kartupeļu klimpas un dārzeņu sautējumus.

Visus pagatavotos ēdienus bērni aprakstīja un apkopoja receptēs. Paralēli ēdienu gatavošanai skolēni atklāja arī receptes ēdieniem savās ģimenēs. Apkopojot šos ēdienus, izveidos ēdienu brošūru – “Gardākie ēdieni Sesavas pagastā”. Pēc datu apkopošanas ēdienu receptes būs apskatāmas skolas mājas lapā - ekoskolas sadaļā.

“Tā kā Sesavas pamatskolai ir “ekoskolas” statuss, tad produktus lielākoties izmantojām no vietējo iedzīvotāju sakņu dārziem.  Šo pasākumu nosaucām par ekoloģiski tīru un ekonomiski izdevīgu, jo gatavotie ēdieni izmaksāja tikai ap 20 euro. Bet ēdāju skaits, kas mielojās ar sarūpētajiem gardumiem, bija vairāk kā 100 cilvēki”, skaidro Dzidra Šulce, Sesavas pagasta novadpētniecības speciāliste.

Šogad UNESCO nedēļas tēma, kas norisinās no 9. līdz 15. oktobrim, ir “Kultūras mantojums lietojumā”. Tās ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.

Skolēni kopā ar vecmāmiņām gatavo ēdienus