Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Karjeras atbalsta speciālisti iepazīstas ar tūrisma, viesmīlības un IT nozaru jaunumiem un izglītības iespējām

20.10.2017

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi, karjeras konsultanti un citi karjeras atbalsta speciālisti septembra nogalē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar tūrisma, viesmīlības un IT nozaru jaunumiem un izglītības iespējām.

Pasākuma pirmajā daļā speciālisti apmeklēja PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, kur tikās ar skolas administrāciju un pedagogiem, iepazinās ar tehnikuma izglītības programmu piedāvājumu, karjeras atbalsta pasākumiem un skolas praktisko mācību laboratorijām, kur audzēkņiem ir iespēja strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un apgūt profesionālās prasmes atbilstoši mūsdienu prasībām. Ar skolas administrāciju tika uzsāktas sarunas par turpmāko sadarbību karjeras atbalstam Jelgavas novada izglītības iestāžu skolēniem un tika plānota tehnikuma radošās komandas dalība Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  organizētajā pasākumā “Karjeras diena 2017”.  

Pieredzes pasākuma otrajā daļā karjeras atbalsta speciālisti apmeklēja PIKC Rīgas valsts tehnikumu, kur piedalījās seminārā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma karjeras izaugsmei”. Seminārā bija iespēja uzklausīt darba devēju nozares raksturojumu un jaunākās aktualitātes, prasības jaunajam speciālistam no darba devēja skatu punkta. Informācijā un pieredzē dalījās nozaru speciālisti no Accenture Latvia, DEVOps, EKLO Grupa, LNB Uzziņu un informācijas centrs un mācībspēki no Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Valsts tehnikuma. Bija iespēja iepazīties PIKC Rīgas Valsts tehnikuma materiāltehnisko nodrošinājumu mācību centrā. Novada pedagogi pārliecinājās, ka mācību process tiek organizēts mūsdienīgi un jauniešiem ir iespēja apgūt jaunākās tehnoloģijas un būt konkurētspējīgiem speciālistiem nākotnē.

Pieredzes apmaiņas braucienā iegūtā informācija tiks izmantota karjeras atbalsta īstenošanai Jelgavas novada skolās, lai karjeras atbalsta speciālisti konsultētu skolēnus par tālākizglītības un profesionālajām iespējām šajās nozarēs un sniegtu citu karjeras atbalstu.

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi un karjeras konsultanti pieredzes apmaiņā Rīgā