08.08.2022.

Titulus par atraktivitāti saņēmuši trīspadsmit novada seniori

04.12.2017

Aizvadītajā nedēļas nogalē Europe Direct informācijas centra un novada pašvaldības rīkotā konkursā godināti Jelgavas novada seniori. Šogad no katra pagasta pašvaldība izraudzījās cilvēkus, kas rosina aktivitātes sabiedriskajā dzīvē, cilvēkus ar daudzpusīgiem vaļaspriekiem, kuros iesaista arī ģimeni, kas sniedz atbalstu līdzcilvēkiem, cilvēkus ar labu humora izjūtu un kuri savos seniora gados dalās pieredzē ar jauniešiem un bērniem. Titulu “Atraktīvākais seniors Jelgavas novadā 2017” kopā saņēma trīspadsmit laureāti.

Šogad aprit jau seši gadi kopš Europe Direct informācijas centrs un Jelgavas novada pašvaldība organizē konkursu senioru sniegtās pieredzes un novērtētās aktivitātes atzinībai. Ir bijuši gadi, kad tiek meklēti aktīvie seniori, sirdsgudrie vectēvi un vecmāmiņas, kā arī seniori, kas nesavtīgi iesaistās labdarībā un ziedo savu laiku un pūles citiem. Šogad pašvaldība izsludināja konkursu ar mērķi atklāt atraktīvākos seniorus novadā.

Pasākumu jau tradicionāli organizēja Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar Jelgavas novada Labklājības pārvaldi un novada Senioru biedrību, lai novērtētu un cildinātu pozitīva, aktīva dzīvesveida apliecinājumu seniora gados, kā arī izceltu tās personības īpašības un aktivitātes, kas attiecības ar līdzcilvēkiem, ģimenes locekļiem un citu paaudžu sabiedrības pārstāvjiem veido nepiespiestas, daudzpusīgas un savstarpēji atbalstošas.  

Pasākuma tematika bija veltīta ES 60 gadu jubilejai un akcentēta viena no Eiropas Komisijas prioritātēm – senioru iekļaušana sabiedriskās aktivitātēs un vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana. Senioriem bija iespēja pierādīt savu atraktivitāti, izspēlējot jauno spēli “Tavs izaugsmes ceļojums”, kas ietver jautājumus par Jelgavas novadu, Latviju un Eiropu. Pasākuma noslēgumā seniori saņēma jauno ES 60 gadu jubilejai veltīto EDIC bukletu ar Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmējumiem par Eiropas Savienības dalībvalstīm un informāciju par ES dibināšanu.

No pieteiktajiem dalībniekiem katra pagasta pārvalde apstiprināja laureātus – kopā 13 atraktīvākos seniorus, kuri saņēma novada pašvaldības Pateicības rakstus:

Eleonora Martinaite no Elejas pagasta. Pieteikumu konkursam gatavoja Eleonoras bērni, kas apgalvo, – ja mamma iepazīstinātu šodienas jauniešus ar visām sev zināmajām bērnības spēlēm un rotaļām, tad modernās tehnoloģijas varētu tikt izkonkurētas. Eleonoras dzīvē sportiskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids nosaka toni jau kopš skolas gadiem, kad viņa bija aktīva rokasbumbas spēlētāja, korī dziedātāja. Tas tagad tiek likts lietā – gan nūjošanā, gan Elejas pagastā seniorus organizējot sporta svētkiem un peldēšanas nodarbību apmeklējumam.

Dzintra Sivakova no Glūdas pagasta. Pieteicēji Dzintru raksturo kā ļoti atsaucīgu cilvēku. Viņa ir Glūdas pagasta iedzīvotāja – visu mūžu tur dzīvojusi, strādājusi kolhozos Daile un Nākotne. Sava pagasta patriote –aktīva pasākumu apmeklētāja, organizētāja, viņa sporto, dzied, piedalās ekskursijās. Dzintrai ir divas meitas un 4 mazbērni, ko pieskatīt. Un vēl viņa ir aktīva un sirsnīga savā atsaucībā, organizējot visu nepieciešamo draudzei un dievkalpojumiem, kas norit Saieta namā.

Helga Liepa no Jaunsvirlaukas pagasta. Helgu mēdz dēvēt par supervecmāmiņu, jo viņa tik cītīgi rūpējas par saviem mazbērniem, ka tas apkārtējos rada patiesu apbrīnu. Pirms vēl mazbērni nebija pārcēlušies uz dzīvi citur, Helga katru dienu savus divpadsmit mazbērnus (6 zēnus un 6 meitenes) pavadīja uz skolu, pēc stundām veda uz daudzveidīgiem interešu izglītības pulciņiem - arī uz Jelgavu. Pati Helga strādā Staļģenes vidusskolas sporta hallē, turklāt pati spēlē un pārstāv Jaunsvirlaukas pagastu volejbola sacensībās gan Jelgavas novadā, gan ārpus tā.

Gaida Užule no Kalnciema pagasta. Gaida ir tas cilvēks, kas savas dzīves pieredzi prot gaiši un patiesi dziļi nodot jaunajiem caur būtiskākajām vērtībām, ko varam mācīties šodien. Gaida visu mūžu nodzīvojusi Kalnciemā, un viņa jau daudzus gadus aktīvi sadarbojas ar skolas bērniem, lasa dzeju, raksta prozu, stāsta un izzina savas dzimtas koku, skolēniem skaidro Latvijas un Kalnciema vēsturi, dalās atmiņās par represiju gadiem Latvijas vēsturē. Optimistiska un ar labu humora izjūtu apveltīta sieviete, kas savā cienījamajā vecumā atvērta visam jaunajam.

Skaidrīte Švetere no Lielplatones pagasta. Bērni un mazbērni par Sarmīti saka – vienmēr starojoša, smaidīga, jautra, aktīva un dzīvespriecīgi kustīga. Viņa aktīvi piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, dzied pagasta tradīciju ansamblī Mežābele. Viņas ikdiena aizrit rūpēs un mīlestībā par 2 bērniem, 5 mazbērniem, 8 mazmazbērniem un 1 mazmazmazdēliņu. Absolūti nemierā esoša būtne, no kuras atraktivitāti un dzirkstošu jauneklīgu darbošanos var pamācīties daudzi jaunie.

Kā Līvbērzes atraktīvākais senioru pāris godināts – Anita un Gunārs Valtenbergi. Pašu bērni, kas viņiem ir pieci, savus vecākus pieteikdami, stāsta – Anita nemēdzot stāstīt anekdotes, bet protot jokpilni paspilgtināt savas ķezas un neveiklības, un ģimenē esot galvenā runātāja, atrakciju organizētāja, rotaļdeju vadītāja un akordeona spēlētāja. Savukārt Gunārs esot joku plēsējs – apdomājoties un sperot tik ārā, labdabīgi pazobojoties gan par sevi, gan citiem. Abi kopā esot pirmie dejotāji ballēs, atraktīvu apsveikumu veidotāji, spontānu izbraukumu vai ceļojumu īstenotāji. Turklāt Gunārs darbojas amatierteātrī. Mazbērniem, kas tiek atstāti pie Anitas un Gunāra, protams, ir jāievēro sava kārtība, taču zināmā mērā tā ir delverību paradīze.

Platones atraktīvākā seniore – Ruta Zariņa. Viņa pieder pie tās aktīvās senioru daļas, kas iesaistās pagasta un novada rīkotajos pasākumos. Būdama aktīva pašdarbniece, gan dejo Eiropas deju kolektīvā “Saulessvece”, gan bija laba aktrise teātrī, kamēr Platonē vēl darbojās teātra pulciņš. Pateicoties savam temperamentam, Ruta uztur jautru garu un možu prātu arī citiem, savā garderobē nebaidās eksperimentēt ar jaunām modes tendencēm.

Natālija Motmillere no Sesavas pagasta. Neatkarīgi no tā, vai snieg, vai puteņo, vai zibeņo – agri no rīta Natālija dodas ikdienas nūjotājas maršrutā 6 km garumā. Viņa bija pirmā, kas uzsāka nūjošanu Sesavas pagastā, nu šim vaļaspriekam piesaistījusi vēl grupiņu entuziastu – vairāk kā 20 cilvēku. Viņas darba mūžs saistīts ar slimnīcu – būdama gan fizioterapijas, dietoloģijas, gan ķirurģijas medmāsiņa, tagad to var likt lietā jaunā formā – viņa organizē un dažkārt vada vingrošanu interesentiem sporta hallē un rīta vingrošanu Sesavas skolā.

Jānis Freimanis no Svētes pagasta. Ikdienas darbā Jānis ir autobusa šoferis, bet viņš pamanās veiksmīgi apvienot daudzas lietas. Pēc savas būtības īsts laucinieks, no darba brīvajā laikā rušinās pa dārzu, aprūpējot savu pupu kolekciju. Viņa aktīvā darbošanās pašdarbības kolektīvos ir apliecinājums, ka visu var paspēt, ja tikai vēlas. Izmēģināta gan dejošana tautisko deju kolektīvā, gan dalība amatierteātrī. Un sirdij tuvāka izrādījusies aktierspēle. Tā nu Jānis arvien aktīvi darbojas gan Zaļenieku, gan Svētes teātrī. 

Valgundes pagastā – Aija Degaine. Aijai piemīt krampis daudzu ideju ģenerēšanai un virzīšanai – gan darbojoties nevalstiskajā organizācijā “Valgundes novada attīstībai”, gan Kalnciema – Klīves baznīcas draudzē un valdē. Aijai piemītot vismaz astoņi prieki – ceļotprieks, darītprieks, mācītiesprieks, saimniekotprieks, sportotprieks, spēlētiesprieks, omesprieks un līdzētiesprieks. Aija ir vispusīgs cilvēks! Viņa ir dedzīga semināru apmeklētāja, lai mācītos ko jaunu un liktu to lietā, pagalmā var uzorganizēt plenēru dzijas krāsošanai ar augu krāsvielām, var sportot, var nūjot un braukt ar velosipēdu pa vietējiem ceļiem.

Gunta Zajankovska no Vircavas pagasta. Pozitīvā nozīmē Gunta allaž ir spridzeklis. Gunta ir jautra un prot būt varen smieklīga. Viņai piemītot humora pilni stāstījumi par nopietno dzīvi visapkārt. Viņa tik daudz zina, bet pats galvenais, ko mazbērni uzsver – viņa neadīs zeķes, bet ļausies rotaļām, izjokos mazbērnus un, galvenais, ļausies pašai būt izjokotai. Viņa vienmēr ir kustībā, jo apzinās, ka nav jaukāka laika par bērnību – tāpēc atvēl mazbērniem izdzīvot šo laiku un pārāk nerūpēties, lai lietas būtu kārtībā tikai tāpēc, ka tā tam jābūt.

Broņislava Berga no Vilces pagasta. Kādreiz padomju saimniecībā Broņislava strādājusi par galveno grāmatvedi – bijusi ļoti prasīga pret saviem padotajiem. Ja vajadzējis pabeigt kādu svarīgu atskaiti vai dokumentu pārbaudi, reizēm nācies strādāt pat līdz “pirmajiem gaiļiem”. “Ko gribēs, to panāks!” saka zinātāji. Tomēr no kopīgas pasvinēšanas nekad neatteiksies. Ja tautas namā notiek kāds pasākums, tad Bergas kundze tur būs. Broņislava dzied ansamblī “Vakarvējš”.

Helēna Saukāne no Zaļenieku pagasta. Dabas zinību un ķīmijas skolotāja Zaļenieku pamatskolā, prezidente Zaļenieku amatierteātrī un senioru vadītāja pagastā. Teātra mīļotāja, kaimiņu, domubiedru atbalstītāja, Helēna esot enerģijas bumba un veselīga dzīvesveida piekritēja, darbīga un rosīga, apveltīta ar dzirkstošu humoru, atsaucību un iejūtību. Kā skolotāja esot stingra, bet ikdienā veselīgi atvērta un ar iekšēju latgalisku krampi.

Svinīgo godināšanu papildināja koncerts, kurā uzstājās grupa “Baltie lāči”. Senioriem tika pasniegtas arī naudas balvas.

Konkursa “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā” godināšanas pasākums

Foto: E.Pogožeļskis