Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Mazpulcēni - Jelgavas novada saimnieki

05.02.2018

Ceturtdien, 01.02.18., Jelgavas novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un atbildīgie jaunatnes jomā novadā, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Jelgavas novadā projektā “Sava novada saimnieki”.

Uz sarunu ar Jelgavas novada mazpulcēniem bija ieradušies Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola (labklājības un sociālo lietu jautājumos), domes priekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma (izglītības, kultūras un sporta jautājumos), Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, novada sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja Inese Skromane, sabiedrisko attiecību speciāliste Enija Kreicberga – Kapša, sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Ozoliņa, biedrības Jauno Zemnieku Klubs izpilddirektore Liene Ekša, kā arī Aizpuzes mazpulks “Ekopēdiņas” ar vadītāju Daci Hercbergu un Staļģenes mazpulks ar vadītāju Andu Skrupsku. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe. Diskusiju vadīja moderatore Laila Zupa.

Dienas pirmajā daļā mazpulcēni ar vadītājām un Latvijas Mazpulku pārstāves tikās Jauno Zemnieku Kluba birojā, lai produktīvi iesāktu dienu pirms došanās uz novada domi. Pēc savstarpējas iepazīšanās Jauno Zemnieku Kluba izpilddirektore Liene Ekša sniedza prezentāciju par biedrību un tās aktivitātēm. Vēlāk jaunieši sāka gatavoties diskusijai ar domes pārstāvjiem.

Tikšanās domē sākās ar dalībnieku iepazīšanos, kā arī Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētājas Randas Ķeņģes stāstījumu par projektu kopumā. Šajā tikšanās reizē diskusijās iesākās jau pārrunājot jauniešu dienas pirmās daļas aktivitātes – darbs grupās par tematiem: “Mazpulki un uzņēmējdarbība” un “Mans sapņu novads”. Jelgavas novada jauniešiem bija ļoti daudz lielisku ideju, kuras varētu realizēt savā novadā, kā rezultātā, arī citi jaunieši vēlētos palikt uz dzīvi Jelgavā. Turpinājumā vārds tika dots ekspertiem – lēmumu pieņēmējiem, kuri pastāstīja par lēmumu pieņemšanas procesu novadā. Prezentācijas laikā tika dzirdēti vairāki piemēri, kas jauniešiem lika saprast, kāpēc noteiktas lietas viņu novadā notiek tieši esošajā kārtībā. Izskanēja lielisks ieteikums - mazpulcēniem sākt vairāk draudzēties arī ar savu pagasta domi, lai vairāk iepazītu tās darbību.

Turpinājumā notika aktīva ideju apmaiņa par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Jelgavas novadam un jaunajiem uzņēmējiem, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, mazpulcēni ierosināja sadarboties biežāk ar domi un tās deputātiem, jo tas veicinātu arvien lielāku jauniešu un bērnu izpratni par sava novada darbību. Viena no idejām, kā abpusēji varētu stiprināt novadu, bija mazpulcēnu iniciatīva rīkot vairāk talkas savā novadā (mazpulcēnu ieguldījums), turpretim dome varētu finansēt nepieciešamo aprīkojumu – maisus, cimdus, darbarīkus. Tādējādi, novads taptu tīrāks un videi draudzīgāks sadarbības rezultātā.

Apkopojot diskusijas rezultātus, diskusijas dalībnieki atzina, ka šis pasākums visiem iesaistītajiem bija ļoti vērtīgs – varēja uzzināt daudz jauna. Jaunieši saprata, ka ir jāizrāda pašu iniciatīva, un tā tiks atbalstīta. Vērtīgi jauniešiem bija arī uzlabot savas prezentācijas prasmes kopā ar Randu Ķeņģi. Diskusiju laikā tas palīdzēja mazpulcēniem izteikt savu viedokli un labāk prezentēt savus labos darbus domē. Lieliski bija tas, ka šis pasākums sasniedza savu mērķi – iepazīstināt jauniešus par domes lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī domes pārstāvjus ar mazpulcēnu darbu. Skaista atziņa no pasākuma: “Tikai veiksmīga savstarpēji ieinteresēta sadarbība veicina izaugsmi!”.

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī.

Preses relīze tapusi sadarbībā ar :

Informāciju sagatavoja Elīna Jogure,
Mazpulku projektu un mediju koordinatore

Mazpulcēni tiekas ar Jelgavas novada domes pārstāvjiem