Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas attīstās, piedaloties projektos

08.02.2018

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ZKAV) ir vienīgā mācību iestāde Jelgavas novadā, kur vienuviet tiek īstenotas pirmsskolas, pamatizglītības un  profesionālās izglītības programmas. Tādēļ svarīgs ir skolas devums,  piedaloties valsts un starptautiska mēroga projektos, konkursos, profesionālās meistarības un interešu izglītības skatēs.

Arī šobrīd skolas kolektīvs īsteno dažādus ES projektus, kuru mērķi ir dažāda vecuma skolēnu un jauniešu izaugsme.

Lielu atsaucību katru gadu izpelnās Erasmus programmas, kas saistītas ar dažādu praktisko zināšanu pilnveidi un prakses pieredzi starptautiskā vidē. Audzēkņi ir pabijuši praksēs Vācijā, Spānijā, Portugālē.

Visu vecumu izglītojamie iesaistās daudzveidīgos pasākumos, kas saistīti ar karjeras attīstības plānošanu. Profesionālās izglītības jauniešiem  tiek piedāvāta iespēja teorētiskās zināšanas iedzīvināt praktiskā darbā mācību praksēs uzņēmumos. Ir izveidota arī sadarbības programma ar kaimiņvalsti Lietuvu, kuras mērķis ir darba vidē balstītas apmācības paplašināšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē , Biržos un Paņevežos.

Lai mazinātu to jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, skola šobrīd strādā pie tā, lai iesaistītos projektā “Pumpurs”. Šī projekta mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamiem, kuri nonākuši dažādās sarežģītās dzīves situācijās un vēlas pamest izglītības iestādi.

Latvijas izglītība ir lielu pārmaiņu sākumā. Arī ZKAV ir gatava iet šo ceļu, tāpēc ir uzsākta dalība divos projektos, kas veicinās skolēnu individuālo kompetenču attīstību gan stundās, gan ārpusstundu pasākumos.

Sagatavoja:
Elizabete Leite