Jelgavas novada jaunieši apgūst prasmes neformālā izglītībā

22.05.2018

Jelgavas novadā Izglītības pārvalde sadarbībā ar nevalstisko sektoru arī šogad realizēja neformālās izglītības apmācības, lai jaunieši no pagastiem kopā mācītos izzināt sevi, strādāt komandā, saskarsmes prasmes, veidotu iniciatīvu projektus vietējās kopienās. Šajā pavasarī 20. un 21.aprīlī notika apmācības “PaLēciens 2018” jauniešiem vecumposmā no 12 līdz 17 gadiem, kam nav iepriekšēja pieredzes neformālā izglītībā.

Divu dienu laikā jaunieši apguva dažādas prasmes – kā izzināt savu personību, darbs komandā, sava laika plānošana, pamata soļi projektu izstrādē. Jaunieši iepazina neformālās izglītības programmu “Erasmus+” un tās iespējas mācīties kopā ar jauniešiem starptautiskā vidē, ar savu pieredzes stāstu šajā programmā dalījās Nellija Karpušenkova, biedrības “ideA” pārstāve un Sendija Ozoliņa, Jelgava novada Jauniešu padomes pārstāve. Dalībnieki, mācoties projekta veidošanas pamatus, komandas darbā izveidoja 4 dažādus jauniešu iniciatīvas projektus (jauniešu brīvā laika pavadīšanai). Idejām tiks rasta iespēja īstenošanai dzīvē.

Dalībnieku komentāri pēc apmācībām:

  • “Vislabāk man patika grupu darbs.”
  • “Es izkāpu no savas komforta zonas, uzzināju, kas ir neformālā izglītība.”
  •  “Ieguvu pieredzi runāt citu priekšā, izteikt savas idejas, jo zināju, ka mani uzklausīs.”
  • “Ieteikums noteikti rīkot šādus pasākumus ar daudz citām tēmām, kas ir tuvas jauniešiem.”

Neformālās izglītības mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. (Pēc Jaunatnes likuma 8.panta).

Jelgavas novadā ik gadu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem tiek organizētas gan vietējas, gan starptautiskas apmācības neformālā izglītībā, lai gūtu jaunas prasmes un nostiprinātu jau esošās sevišķi izzinot sevi un darbu komandā. Apmācības finansē Jelgavas novada Izglītības pārvalde.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kode, Jaunatnes lietu speciāliste

Apmācības jauniešiem “PaLēciens 2018”