Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

13. Saeimas vēlēšanas – jau 6. oktobrī!

01.10.2018

Sestdien, 6. oktobrī, no pulksten 7 līdz 20 notiks 13. Saeimas vēlēšanas, un tajās tiesības piedalīties ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, un par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē vai vēlētāja apliecībā izdara īpašu atzīmi – spiedogu. Šajās vēlēšanās ir iesniegti 16 politisko partiju un to apvienību saraksti. Kā uzsver Jelgavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inita Freiberga, mūsu novadā būs atvērti 16 vēlēšanu iecirkņi.

«26. septembrī Jelgavas novadā ieradīsies Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars, lai īsi pirms vēlēšanām visu vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļus instruētu par būtiskākajām procesa niansēm un pārrunātu aktuālākos jautājumus. Pēdējos mēnešus gatavošanās vēlēšanām notiek pilnā sparā, un var teikt, ka darbam vēlēšanu dienā esam gatavi,» atzīst I.Freiberga. Novadā visu iecirkņu komisijas sastāvs ir nokomplektēts – katrā iecirknī atbilstoši likumam strādās 5–7 cilvēki. Kopumā izveidoti 16 iecirkņi, un tie visi ir pieejami arī balsotājiem ar kustību traucējumiem.

Jau 1. oktobrī visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti, un tajos vēlētāji noteiktas stundas dienā varēs iepazīties ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumu balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Tikai ar personas apliecību nobalsot nevarēs – jāizņem vēlētāja apliecība

Kaut arī mūsu valstī kā personu apliecinošs dokuments tiek lietota pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID), būtiskākais, kas jāņem vērā balsotājiem, ir tas, ka tikai ar eID šoreiz nobalsot nebūs iespējams. Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju saraksti, tāpēc vēlētājs drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, bet, lai nebūtu iespēja to izdarīt vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedogu par dalību vēlēšanās. Taču personas apliecībā iespiest spiedogu nav iespējams, tieši tāpēc tikai ar personas apliecību nobalsot nevarēs.

Ko darīt vēlētājiem, kuri ikdienā kā personu apliecinošu dokumentu izmanto tikai eID un derīgas pases nav? «Šādā gadījumā vēlētājam no 24. septembra līdz 5. oktobrim jādodas uz to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālo nodaļu, kur izsniegta personas apliecība, un tur jāizņem vēlētāja apliecība. Vēlētāja apliecību personai izsniegs bez maksas. Pēc tam jau balsotājs uz vēlēšanām varēs doties, ņemot līdzi eID un viņam izsniegto vēlētāja apliecību, kas dos tiesības piedalīties vēlēšanās. Vēlēšanu iecirknī persona uzrādīs abus dokumentus, vēlētāju apliecībā tiks iespiests spiedogs, un tā atpakaļ balsotājam netiks atdota, bet kā apliecinājums par balsošanu paliks vēlēšanu iecirknī,» skaidro I.Freiberga.

Cik vēlētājiem Jelgavas novadā šāda vēlētāja apliecība varētu būt nepieciešama, diemžēl nav zināms, jo PMLP šādus datus nesniedz.

Savukārt tiem, kuri balsot dosies ar derīgu Latvijas Republikas pilsoņa pasi, papildus nekas nav jādara.

Novadā nodot balsi glabāšanā varēs tikai Elejas iecirknī

Arī šajās vēlēšanās balsotājiem būs iespēja savu balsi nodot glabāšanā jeb, vienkārši sakot, nobalsot iepriekš, ja 6. oktobrī kaut kādu iemeslu dēļ to neva13. Saeimas vēlēšanas – jau 6. oktobrī! rēs izdarīt. Nobalsot iepriekš varēs trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā. Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9 līdz 12 un piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10 līdz 16. Taču būtiski atcerēties, ka Jelgavas novadā to varēs izdarīt tikai vienā iecirknī – vēlēšanu iecirknī Nr.465 Elejā.

Kā to paredz likums, vēlēšanu iecirkņi, kuros varēs nodot balsi glabāšanā, izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo. Pašvaldībās, kur balsstiesīgo skaits ir lielāks par 20 000, šādi iecirkņi iekārtojami ar aprēķinu, lai uz 20 000 balsstiesīgo būtu viens iecirknis. «Līdz ar to Jelgavas novadā mums bija jāizveido tikai viens iecirknis, kurā varēs nodot balsi glabāšanā. Izvērtējot visus variantus, komisija pieņēma lēmumu, ka tas būs Elejas vēlēšanu iecirknis. Balsotājiem, kuriem pirms vēlēšanām doties uz Eleju ir ģeogrāfiski neizdevīgi, kā alternatīvu varam ieteikt balsi nodot glabāšanā Jelgavā, kur šāds iecirknis būs ierīkots Jelgavas kultūras namā,» skaidro I.Freiberga.

Kā pieteikt balsošanu mājās?

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 6. oktobrī nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā ir jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra pulksten 12 vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. «Tiklīdz 1. oktobrī darbu sāks vēlēšanu iecirkņi, tā būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pēc pieredzes varu teikt, ka mums nekad nav bijis problēmu apkalpot visus balsotājus, kuri vēlas nobalsot savā atrašanās vietā. Arī tad, ja kāds ar šādu lūgumu pie mums vēršas pēc noteiktā laika – 6. oktobra pulksten 12 –, vienmēr esam raduši iespēju ļaut šim cilvēkam nobalsot,» uzsver I.Freiberga.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlēšanu iecirknī ir jānogādā iesniegums, kurā jānorāda vārds, uzvārds; personas kods; iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai. Tāpat ieteicams norādīt ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un tālruņa numuru, lai vēlēšanu komisija ar vēlētāju varētu sazināties problēmsituācijās.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šādā gadījumā gan iesniegumā papildus jānorāda arī vēlētāja uzticības personas vārds un uzvārds.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

 1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlētājiem, kuriem ir tikai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID), – personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.
 2. Pēc tam jādodas pie reģistrācijas galda, kur vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks: – ierakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu balsotāju sarakstā; – iespiedīs spiedogu pasē (vai vēlētāja apliecībā) par dalību 13. Saeimas vēlēšanās; – izsniegs balsošanas dokumentus – vienu vēlēšanu aploksni un komplektu ar vēlēšanu zīmēm. Vēlētājam, kurš balso ar vēlētāja apliecību, tā jāatdod iecirkņa komisijas darbiniekam.
 3. Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu jāparakstās balsotāju sarakstā.
 4. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, ka: – izsniegtas visas vēlēšanu apgabalā reģistrēto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes; – uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmogs.
 5. Balsojot jāievēro balsošanas aizklātums, tāpēc vēlēšanu zīme jāizvēlas un jāaizpilda vēlēšanu kabīnē vai nodalījumā.
 6. Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlas balsot.
 7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai tajā var izdarīt šādas atzīmes: – ar + atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta; – izsvītrot to kandidātu vārdu un uzvārdu, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.
 8. Pēc tam vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
 9. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī tam paredzētajā vietā.

Transports

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, vairākos pagastos ir nodrošināts pašvaldības transportu, lai varētu nobalsot un atgriezties dzīvesvietā. Transports kursēs pēc šāda maršruta:

 • Lielplatones pagastā:
  • plkst.11.00 maršruts - Tīsi - Sidrabe-Lielplatones - Sidrabe-Tīsi
  • plkst.15.00  Tīsi - Sidrabe - Lielplatone -Sidrabe - Tīsi
 • Vircavas pagastā:
  • Mazlauki (10.00) - Bodnieki (10.10)- Jačūnas (10.20) - Roķi (10.30) -  Oglaine (10.35) - Everti, Reikuļi (10.40) - Šķīras (10.45) - Vircava (atpakaļ pēc nobalsošanas).
 • Valgundes pagastā: 
  • uz vēlēšanu iecirkni Nr. 479 IKSC “Avoti”: 8.00 Vītoliņu veikals - IKSC “Avoti”; 9.00 IKSC “Avoti” - Vītoliņu veikals
  • uz vēlēšanu iecirkni Nr.480 “Ārsta māja”: 9.20 Kalnciema vidusskola –“Ārsta māja”; 10.00 Eglītkaģi –“Ārsta māja”; 10.20 “Ārsta māja”- Kalnciema vidusskola; 10.50 “Ārsta māja”- Eglītkaģi
 • Sesavas pagastā:
  • 10.00 Lielsesava; 10.10 Klāvi; 10.20 Klieņi; 10.25 Buķi; 10.30 Galamuiža; 10.35 Bērvircava (atpakaļ pēc nobalsošanas)
  • 11.00 Vidzemnieki; 11.10 Līdumnieki; 11.20 Stagari; 11.30 Skursteņi (atpakaļ pēc nobalsošanas)

Vēlēšanu iecirkņi un to darba laiks Jelgavas novadā