Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Zemgales reģiona klātienes informatīvais pasākums

02.11.2018

Latvijas Republikas Labklājības ministrijas komunikācijas kampaņas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam)  “Cilvēks, nevis diagnoze” ietvaros aicina apmeklēt Zemgales reģiona klātienes informatīvo pasākumu, kas norisināsies šī gada 6. novembrī, no plkst. 10:00 līdz 11:30, Jelgavas novada pašvaldības lielajā zāle, Pasta iela 37, Jelgavā. Uz diskusiju tiek aicinātas personas, kas Zemgales reģionā atbild par sociālo un vispārējo pakalpojumu attīstības virzību, t.sk. DI projekta ieviešanu, speciālisti, kas ikdienā strādā ar DI mērķa grupām, GRT intereses pārstāvošās organizācijas, biedrības, NVO un mediji.

 
Pasākuma mērķis ir informēt par Zemgales reģiona DI (deinstitucionalizācijas*) plānu un nodrošināt ekspertu diskusiju par reģiona iedzīvotāju izpratni par cilvēkiem ar GRT (garīga rakstura traucējumi). Uzklausīt ekspertu ierosinājumus cilvēku ar GRT integrēšanai sabiedrībā, ņemot vēra konkrētā reģiona iedzīvotāju viedokļus, izplatītākos stereotipus un mītus, kontekstā ar reģiona specifiku.
 
Pasākuma programma:
Ko sevī ietver Zemgales reģiona DI plāns;
Esošā situācija reģionā - cilvēku ar GRT integrēšanas iespējas kontekstā ar sabiedrības izpratni;
Iespējamais rīcības plāns (iespējamie risinājumi);
Auditorijas jautājumi ekspertiem.
 
Pasākumā piedalīsies:
LR Labklājības ministriju pārstāvēs Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane;
Reģiona DI plāna izstrādātājus pārstāvēs DI projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja Dace Strautkalne;
Reģiona pašvaldības atbildīgās personas DI projekta ieviešanā pārstāvēs Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne;
Reģiona speciālistus, kas ikdienā strādā ar DI mērķa grupām, pārstāvēs VSAC (Valsts sociālai aprūpes centrs) “Zemgale” pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja Ineta Niedra;
Reģiona cilvēku ar GRT intereses pārstāvošās organizācijas, biedrības un NVO pārstāvēs Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” Zemgales un Kurzemes PR reģionālā koordinatore Aleksandra Pavlovska.
 
Lūgums pieteikties dalībai pasākumā, rakstot e-pastā: zane.savica@porternovelli.lv  vai pa tālruni 29785691.
 
* Kas ir deinstitucionalizācija?
Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.