Otrdiena, 18. Maijs, 2021
Inese, Inesis, Ēriks

PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA NOSLĒGUSIES! Sākusies pieteikšanās projektu konkursam “Mēs savai videi – 2019”

04.03.2019

No šodienas, 4. marta, sākusies pieteikumu pieņemšana ikgadējā pašvaldības finansētajam iedzīvotāju projektu konkursam “Mēs savai videi - 2019”. Kopējais projektu konkursa finansējums tāpat kā līdz šim - 23 000 eiro.

Nolikums paredz, ka projekta īstenošanai jānotiek Jelgavas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem ir jābūt novada iedzīvotājiem. Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, piesakot projektus, kas var uzlabot apkārtējo vidi, piemēram, bērnu rotaļu un/vai aktivitāšu laukuma ierīkošana vai labiekārtošana,  daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana, dabas, atpūtas vai sporta takas izveide, daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu/konstrukciju renovācija/labiekārtošana u.tml. Saskaņā ar projekta nolikumu maksimālā summa, ko vienam projektam piešķir Jelgavas novada pašvaldība, ir 750 eiro.

Konkursa “Mēs sava videi - 2019” mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, kā arī veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

“Komunikācijā ar iedzīvotājiem esam pārliecinājušies par to, ka vietējam iedzīvotājam visvairāk zināms, ko nepieciešams pilnveidot, lai ar minimāliem resursiem dzīve konkrētajā vietā, pagalmā vai daudzdzīvokļu mājā kļūtu ērtāka. Tāds arī ir šī konkursa mērķis - aicināt iedzīvotājus paskatīties sev apkārt, novērtēt to, kas jau radīts, pamanīt lietas, ko nepieciešams pilnveidot, un iesaistīties šo ideju realizācijā. Bieži vien konkursam pieteiktās ieceres patiesi neprasa lielus finanšu ieguldījumus, toties prasa kooperāciju un saliedētu darbu. Dalība konkursā nav tikai praktisks process un pienesums teritorijas labiekārtošanā,  - tas ir stāsts par sadarbību - nākas sastrādāties kaimiņiem, dalīt darbus, iespējams, izstrīdēties un vienoties - un beigās visiem kopā baudīt rezultātu. Četru gadu laikā ir īstenotas 128 ieceres - sakārtoti stāvlaukumi, bērnu rotaļu laukumi, izveidotas atpūtas vietas, laipas, gājēju celiņi, piebraucamie ceļi - īstenotas idejas, ko savā ikdienā novērtē ne tikai projektu pieteicēji un realizētāji, bet arī viņu kaimiņi un novada viesi. Arī šogad rosinu novadniekus būt aktīviem un piedalīties konkursā, izvērtējot sabiedrībai aktuālās ieceres un savu iespējamo līdzdalību projektu realizācijā,” aicina projekta pārstāve Inese Skromane

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šoreiz pieteikuma anketa ir lejupielādējama, aizpildāma un iesniedzama personīgi Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Lielajā ielā 5/7, 5. stāvā, Jelgavā vai nosūtāma pa pastu uz adresi "Jelgavas novada pašvaldība, Attīstības nodaļai, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001". Projekta pieteikumus jāsniedz arī elektroniskā formātā, sūtot uz e-pastu: inese.skromane@jelgavasnovads.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 4. marta līdz 2019. gada 5. aprīlim, pēc tam ir paredzēts projektu izvērtēšanas process un konkursa komisijas apstiprinājumu guvušo projektu īstenošanu būs iespējams veikt no 2019. gada 6. maija līdz 2019. gada 30. septembrim.