26.09.2022.

Diskutēs par aktualitātēm sociālajā jomā

09.07.2019

17.jūlijā Jelgavas novada sociālais dienests organizē diskusiju “Kafija ar politiķi”. Tās ietvaros notiks sarunas un viedokļu apmaiņa par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā.

Diskusijas dalībnieki - Jelgavas novada domes deputāti, pašvaldības vadītāji un Jelgavas novada sociālie darbinieki. Diskusijas mērķis ir aktualizēt sociālo jautājumu nozīmīgumu, iepazīstināt tās dalībniekus ar aktualitātēm esošajā sistēmā, vairot savstarpējo sapratni, kā arī, diskusijas rezultātā, akcentēt galvenos virzienus jaunu pakalpojumu ieviešanā.

Viedokļu un ideju apmaiņa plānota piecās diskusiju grupās:

  1. sociālo pakalpojumu klāsts Jelgavas novada pašvaldībā un nepieciešamie uzlabojumi;
  2. nepieciešamā pasākumu kopuma apzināšana, lai Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājos veicinātu drošības un aizsardzības sajūtu;
  3. sociālā darbinieka tēla/portreta analīze Jelgavas novadā;
  4. sociālais darbs – profesionālās robežas, mīti un patiesība;
  5. sociālo pabalstu veidu un to apmēru analīze Jelgavas novada pašvaldībā, to vēlamais līmenis.