26.09.2022.

Atgādinājums daudzbērnu ģimenēm pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

24.07.2019

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvalde atgādina novada daudzbērnu ģimenēm laikus sākt pieteikties  pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Kā zināms, Jelgavas novada pašvaldība par katru ģimenē augošo skolas vecuma bērnu Jelgavas novadā deklarētai daudzbērnu ģimenei reizi gadā piešķir pabalstu 50 EUR apjomā.

“Pašvaldība visiem novadā dzīvojošajiem skolēniem jau kompensē gan transporta izmaksas, gan pašvaldības iestāžu piedāvātās ārpusskolas aktivitātes un pulciņus, savukārt pabalsts mācību līdzekļu iegādei dara patīkamāku gatavošanās laiku skolai – saņemtā summa kompensē vecāku izdevumus par skolas somu, sporta tērpu, apģērbu vai kancelejas piederumiem” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.

Pabalstu reizi gadā ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni. Par katru bērnu, kas apmeklē vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes mācību iestādes klātienes apmācību programmās, pabalsts pienākas 50 EUR apmērā. 

Būtiski ņemt vērā, ka pabalstu piešķir ģimenei, kurā vismaz viena vecāka un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstam ģimenes var sākt pieteikties jau no 1. jūlija līdz pat 10. novembrim, aizpildot iesniegumu pašvaldības Sociālajā dienestā. Atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Sociālais dienests izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, savukārt pabalsta izmaksa notiek desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu.