Jauns pabalsta veids ļaus pielāgot mājokli cilvēkiem ar kustību traucējumiem

31.10.2019

Jelgavas novada dome 30. oktobra sēdē atbalstīja saistošo noteikumu projektu, kas paredz sniegt finansiālu atbalstu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai viņi savās mājvietās varētu veikt vides pielāgošanu ērtākai sadzīvei.

Lai mājokļa vidi pielāgotu personai ar kustību traucējumiem, atvieglojot iespējas pārvietoties, nodrošināt sevis vai bērna aprūpi vai mazinātu vajadzību pēc citu personu palīdzības ikdienas sadzīvē, pašvaldība paredz kārtību pabalsta piešķiršanai, kas varētu kompensēt izdevumus nepieciešamajiem būvdarbiem vai iekārtu, ierīču iegādei atbilstoši individuālām vajadzībām. Noteikumi paredz, ka pabalstu varēs saņemt personas ar I un II grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem un bērni ar kustību traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas kā bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.
 
Pabalsta maksimālais apmērs ir noteikts 3500 eiro apmērā un to varēs saņemt gan iekštelpu aprīkošanai ar nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem, gan pielāgojumu izbūvei kā iekštelpās, tā ārējā vidē. Tiesa gan, summas apmērs tiks piešķirts saskaņā ar ergoterapeita atzinumā norādītiem nepieciešamajiem pielāgojumiem un to izmaksām saskaņā ar iesniegto  tāmi, kā arī Būvvaldes izsniegtu atzinumu.
 
Pretendējot uz pabalstu, jāievēro vairāki nosacījumi – personas dzīves vietai jābūt deklarētai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, arī mājoklim jābūt Jelgavas novadā, turklāt tam jābūt vai nu personas īpašumā vai ar viņu kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošas personas īpašumā, vai arī jābūt noslēgtam un uzrādāmam īres līgumam. Bez tam jāņem vērā, ka pašvaldība pabalstu izmaksu nodrošinās rindas kārtībā, ņemot vērā pieteikšanās secību. Reiz izmantojot šo pabalstu, atkārtoti uz to varēs pieteikties pēc trīs gadiem.
 
“Šie saistošie noteikumi ir viena no Labklājības pārvaldes iniciatīvām, kas izriet no ģimeņu rosinājumiem un aicinājumiem rast atbalstu vides pielāgošanai, kad vai nu kādam no ģimenes locekļiem ir kustību traucējumi vai kad bērnam, kam ir kustību traucējumi, pilnībā mainās sadzīves nosacījumi. Nereti tieši dažādi ierobežojumi ir kā šķērslis, lai cilvēks spētu ierastajā vidē nodrošināt elementāras lietas. Šis ir viens no pašvaldības sniegtiem un piedāvātiem instrumentiem, kā personas var pretendēt uz pabalstu – tiesa gan, pašiem būs jānodrošina šo tehnisko risinājumu organizēšana” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.
 
Pašlaik plānots, ka šim atbalsta veidam pašvaldība budžetā atvēlēs 10 500 eur gadā un tas nozīmē, ka ik gadus to varēs saņemt trīs personas, protams, ja katrs no viņiem izmanto maksimāli iespējamo pabalsta apmēru. Pašvaldība apzinājusi, ka pašlaik novada teritorijā ir teju 20 personas, tai skaitā 4 bērni, uz kurām šāda veida atbalsts būtu attiecināms un kalpotu kā būtisks atbalsta instruments.
 
Būtiski atzīmēt, ka minēto pabalstu persona saņems nevis pirms darbu uzsākšanas, bet vien tad, kad mājokļa pielāgošanas darbi būs veikti  - atbilstoši  iesniegtajai maksājumu pamatojoša dokumenta kopijai. Ja mājokļa pielāgošanai būs nepieciešams saņemt būvatļauju, tad par mājokļa pielāgošanas pabeigšanu tiks uzskatīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
 
Saistošie noteikumi Nr. 8 “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai” pēc apstiprināšanas domē ir nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai un tie stāsies spēkā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ministrijas un publicēšanas pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas”, kas varētu būt decembrī vai 2020. gada janvārī.