08.08.2022.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti par SIA "Ecolead" iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības saņemšanai

18.05.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ar to saistītos ierobežojumus, tai skaitā ierobežojumus organizēt publiskus pasākumus, SIA “EcoLead” iesnieguma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 2020. gada 11. līdz 15. maijam.

Sabiedrībai sniedzamā informācija par SIA “EcoLead” iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai tika publicēta video prezentācijas formātā, izvietojot to video straumēšanas vietnē Youtube. Informācija ar saiti uz video prezentāciju tika ievietota tīmekļa vietnēs www.jelgavasnovads.lv un www.environment.lv.

Informāciju par SIA “EcoLead” iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai sniedza SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vecākā konsultante Evija Skrastiņa. Sabiedrībai un ieinteresētajām pusēm tika dota iespēja jautājumus par uzņēmuma paredzēto darbību un ar tām saistītajām ietekmēm, kā arī savus ierosinājumus nosūtīt uz e-pasta adresi ecolead@environment.lv. 

SIA “EcoLead” iesnieguma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai attālinātās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols