29.11.2022.

Atklāta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra LAIPA darbības uzsākšana

03.08.2020

4. augustā plkst. 15:00 Jelgavas novada pašvaldība Kalnciema pagastā atklāja daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” darbības uzsākšanu. Tas nozīmē, ka dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas iedzīvinās klienti no dažādiem pagastiem, savukārt grupu dzīvokļos iekārtosies cilvēki, cenšoties iedzīvoties un patstāvīgi risināt savas sadzīvei aktuālās lietas. 

Jau minēts iepriekš, ka daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “LAIPA” sniegs pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi tiecoties sasniegt deinstitucionalizācijas projekta mērķi, lai  veicinātu šo cilvēku integrēšanos sabiedrībā.

Ēkas pirmais stāvs būs atvērts un pieejams ikvienam pagasta iedzīvotājam, jo šajās telpās ērti izvietosies cilvēkiem būtiskākie pakalpojumi - pasts, doktorāts un zobārsts. Vienā ēkas galā pieejamas arī specializētās darbnīcas, kurās pakalpojuma centra klienti apgūs nepieciešamās darba prasmes.

Savukārt ēkas otrajā stāvā ir izveidots dienas aprūpes centrs, kas galvenokārt savā darbībā vērsts uz deinstitucionalizācijas projektā iesaistītiem cilvēkiem. Te noritēs dažādas nodarbības - gan keramikas, veidošanas, gan nodarbības praktiskām iemaņām ēst gatavošanā, dzīves un finanšu plānošanā, arī sportisko aktivitāšu slodzei. Nodarbību mērķis ir panākt, lai dienas aprūpes centra klienti pakāpeniski apgūtu ikdienā nepieciešamās prasmes patstāvīgai dzīvei. Galvenokārt šeit darbosies tie cilvēki, kas citkārt saskaras ar dažādiem ierobežojošiem un diskriminējošiem apstākļiem darba tirgū un sadzīvē, taču garīga rakstura traucējumi vieglā formā nav par iemeslu, lai viņi nevarētu veikt, piemēram, nepieciešamo roku darbu vienkāršiem pasūtījumiem. Piemēram, kartona kastīšu locīšana sadarbībā ar uzņēmumu ir viena no iecerēm, kas būs lielisks ieguvums centra klientiem motorikas attīstībai, savukārt uzņēmumam – nepieciešamās darba rokas pasūtījuma veikšanai.

Divos ēkas stāvos ir izveidoti arī grupu dzīvokļi – gan otrajā, gan trešajā stāvā, kopskaitā 16 personām, ja katrā dzīvoklī dzīvo pa diviem klientiem. Grupu dzīvokļu plānojums paredz, ka katram klientam ir paredzēta sava personīgā telpa - guļamistaba ar gultu un naktsskapīti, savukārt koplietošanas telpās (katrā dzīvoklī) ir virtuve, vannasistaba, tualete un priekšnams. Dzīvokļi aprīkoti ar visu nepieciešamo sadzīvei, tai skaitā aprīkotu virtuvi -  virtuves iekārtu, plīti, galdu, krēslu un ledusskapi.

Pasākuma atklāšanas dienā, sākot no plkst. 16:00, arī vietējie iedzīvotāji centrā LAIPA varēja apskatīt, izstaigāt visu ēkas kompleksu – piemēram, pavērot  pārdomātos risinājumus sensorās telpas izbūvē dienas aprūpes centra telpās, kas aprīkota ar īpašu projektoru, lai 3D grafikas vizualizācijas un skaņas efektiem, kā arī taktiliem uzdevumiem iedarbotos uz cilvēka psihes, nervu sistēmas un arī fiziskās muskulatūras darbību, lai stimulētu vai arī nomierinātu uzmanību, maņas, uztveri.

Jau iepriekš pašvaldība informēja, ka daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Laipa” gan būvdarbu, gan sociālo pakalpojumu ziņā ir viena no vērienīgākajām pašvaldības budžeta izdevumu prioritātēm šajā gadā, lai gan kopumā DI projekta ietvaros pašvaldība kopumā rekonstruē trīs infrastruktūras objektus - gan Elejā, gan Kalnciemā.  LAIPAs ēka jau ilgstoši stāvēja tukša, un lai to pielāgotu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, tā pilnībā rekonstruēta. Pašlaik plānots, ka dienas centrā un specializētajās darbnīcās varēs nodarbināt ap 12 darbiniekus, lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu individuālu pieeju katram klientam. Kopumā šajā pakalpojumu centra personālā ietilpst dažādi speciālisti – 3 nodarbību vadītāji, 2 sociālie aprūpētāji un 1 sociālais darbinieks, 1 rehabilitētājs, 4 dežuranti un apkopējs.

Rekonstrukcijas darbus šajā ēkā veica SIA “Bildberg” un kopējais finansējums tam bija atvēlēts -1 524 137,53 eiro.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 714 452.54 euro, tai skaitā projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums - 1 475 778.85 euro, ERAF finansējums – 741 075,90 eiro, valsts budžeta dotācijas 35027.02 eiro, cits publiskais finansējums (rezerv.fin. ERAF daļa) 52 870 eiro, pašvaldības finansējums 646 805.93 eiro un neattiecināmās izmaksas 238 673.69 eiro.

Sociālo pakalpojumu centrs “LAIPA” īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.

Atklāta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra LAIPA darbības uzsākšana