18.08.2022.

Paziņojums par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas (2021.gada Pašvaldību vēlēšanām) kandidātu pieteikšanu

01.10.2020

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes un Ozolnieku novada domes 2020.gada 30.septembra kopsapulces lēmumu (prot.Nr.19, 1.§),

  1. Jelgavas novada vēlēšanu komisija noteikta 9 locekļu sastāvā;
  2. Noteikts Jelgavas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš – 2020.gada 30.oktobris (kandidātu pieteikumu veidlapas paraugi pieejami pagastu pārvaldēs, novadu pašvaldībās, pašvaldību tīmekļa vietnēs).

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu veidlapas jāiesniedz Jelgavas novada pašvaldībā (Jelgava, Pasta iela 37), 101.kab. līdz 2020.gada 30.oktobra plkst.13:00 (neskaidrību gadījumā zvanīt 63022751).

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums