29.11.2022.

Vairākas SARC “Eleja” telpas pielāgotas klientu vajadzībām

09.10.2020

Jelgavas novada sociālās rehabilitācijas un aprūpes centrā “Eleja”, Lietuvas ielā 19A, noslēgušies vairāku iekštelpu remontdarbi, kas pašreizējiem 19 aprūpes centra iemītniekiem dāvās iespēju daudz ērtāk un mājīgāk justies savā ikdienas vidē.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” mērķis ir īstenot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un sociālās aktivitātes. SARC “Eleja” pakalpojumu nodrošina Elejas pagastā divās adresēs - daļa klientu atrodas Lietuvas ielā 19A, daļa Parka ielā 11.

Vasaras sākumā aizsāktie remontdarbi noritēja Lietuvas ielā 19A. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem iestādē izremontētas četras telpas, iestādes pirmā stāva gaitenis, ierīkota ugunsdrošības signalizācijas sistēma un ēkas ārpusē uzstādīts jauns panduss.

“Telpu remontdarbi galvenokārt bija nepieciešami, lai klientiem ar kustību traucējumiem istabas padarītu funkcionālākas, ērtākas un plašākas. Šobrīd mums iestādē uzturas sešas personas ar kustību traucējumiem, un lai viņi varētu ērti un  brīvi pārvietoties ar ratiņkrēsliem, vairākām telpām tika paplašinātas durvju ailes, divās istabās ierīkotas īpaši piemērotas dušas telpas un tualetes. Remontdarbu laikā kosmētiskais remonts veikts arī veļas telpai un pirmā stāva gaitenim. Un, lai iestādē tiktu nodrošināta vides pieejamība, tad pie ēkas centrālajām durvīm uzstādīts jauns panduss,” stāsta SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga.

Visi 19 iestādes iemītnieki, kamēr ritēja remontdarbi, piedzīvoja pārcelšanos uz netālu esošo Parka ielu 11. Lai visiem klientiem pietiktu vietas, istabās ievietoja papildus gultas. Elejas sociālajā un rehabilitācijas centrā šobrīd kopumā uzturas 29 personas (Lietuvas ielā 19A dzīvos 19 klienti, savukārt Parka ielā 11 dzīvo 10 klienti). Bet, kā norāda iestādes vadītāja, pēc remontdarbiem Lietuvas ielā iespējams uzņemt vēl papildus 11 klientus.

“Ņemot vērā klientu cienījamo vecumu, tas nebūt nebija viegls posms, bet viņi bija iecietīgi un saprotoši. Līdz ar būvdarbu noslēgumu,  Lietuvas ielas iemītnieki savās ierastajās telpās atgriezīsies jau nākamnedēļ. Pārvākšanās darbus esam iecerējuši realizēt ar 12. oktobri” piebilst N. Veinberga. 

Būvdarbus objektā veica “LVS Building” par kopējo summu 58 028 EUR. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Ogley” par 3800 EUR, savukārt SIA “Rears” par 1475 EUR veica ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanu.

Vairākas SARC “Eleja” telpas pielāgotas klientu vajadzībām