29.11.2022.

Pilotprojekts “Mediācija civillietās”

20.10.2020

Ja radies strīds, būtiski to risināt pēc iespējas efektīvākajā veidā. Mediācija kā strīdu risināšanas veids sniedz pusēm iespēju ietaupīt līdzekļus un laiku, pašām pieņemt interesēm atbilstošu lēmumu, saglabāt savstarpējās attiecības un turpināt sadarbību nākotnē. Šī ir iespēja risināt domstarpības konfidenciālā procesā.

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”.
 
Projekta ietvaros no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiks īstenots pilotprojekts “Mediācija civillietās”.
 
Projekta laikā ikvienam interesentam bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī sertificēta mediatora vadīts mediācijas process civillietās.
 
Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektroniskās saziņas veidā:
  • sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju;
  • konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā;
  •  sniegs atbalstu sertificēta mediatora izvēlē;
  • palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru.
Ja puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji apmaksātu (80% apmērā) mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 eiro apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personas, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.
 
Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu būs iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos.
 
Mediācija projekta ietvaros pieejama visā Latvijas teritorijā. Projekta iespējas var izmantot ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām, gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai.
 
Iespēja saņemt mediācijas koordinatora atbalstu klātienē būs pieejama:
RĪGĀ
JELGAVĀ
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10
 
Tālrunis: 28050777
Zemgales rajona tiesā Jelgavā
Dambja ielā 12
 
Tālrunis: 63082191
Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Svarīgi! Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Papildu informāciju par projektu “Mediācija civillietās” var saņemt www.sertificetimediatori.lv, rakstot e-pastu mediacija@smp.lv vai pa tālruni 28050777, 63082191. Tieslietu ministrija aicina izmantot projekta sniegtās iespējas, kā arī par projektu informēt citas personas, kurām tas varētu būt saistošs.