29.11.2022.

Tiek organizētas apmācības aizbildņiem

21.10.2020

Katram bērnam ir vajadzība augt ģimeniskā vidē. Pilnvērtīgu aprūpi bez vecāku gādības palikušam bērnam var nodrošināt ieinteresēti un zinoši aprūpētāji. Jelgavas novada pašvaldība jau trešo gadu organizē apmācības aizbildņiem, tādējādi nodrošinot iespēju aizbildņiem apgūt jaunas un papildināt esošās zināšanas par aizbildnībā esošu bērnu ikdienas aprūpi un audzināšanu.

Apmācības tiek realizētas sadarbībā ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” Izglītības un kompetences centru. Mācību laikā aizbildņi iegūs gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kā arī atbalstu un noderīgu informāciju par pieejamiem resursiem. Apmācību programma ir piemērota visiem aizbildņiem – gan tiem, kas ir bērna radinieki, gan arī tiem, kurus ar bērnu nesaista radniecības saites.

Apmācību tēmas un norises laiks:

  1. Drošas piesaistes veidošana – 2020.gada 17.oktobris
  2. Ģimenes un citu bērnam nozīmīgu saikņu saglabāšana – 2020.gada 31.oktobris
  3. Pozitīva disciplinēšana – 2020.gada 14.novembris
  4. Bērna pozitīvas pašapziņas veicināšana – 2020.gada 28.novembris
  5. Bērna attīstība līdz skolas vecumam – 2020.gada 5.decembris
  6. Bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā – 2020.gada 12.decembris
  7. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un aizbildnības tiesiskie aspekti – 2021.gada 9.janvāris
  8. Kā aizbildnim palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam - 2021.gada 23.janvāris
  9. Atkarību ietekme uz bērna attīstību” - 2021.gada 6.februāris.

Apmācības vada jomas speciālisti (psihologi, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, juristi, atkarību speciālisti).

Noslēgumā katrs dalībnieks saņems Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centra apliecinājumu par dalību apmācībās.

Apmācību norises vieta: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37.

Pašvaldība apmācību organizēšanai atvēlējusi 4160EUR.