Otrdiena, 18. Maijs, 2021
Inese, Inesis, Ēriks

Izmaiņas pašvaldības darba ikdienā

29.12.2020

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām un valdības noteiktajiem ierobežojumiem, Jelgavas novada pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībā ieviestas korekcijas darba organizācijā un pasākumu nodrošinājumā.

Vizītes pie pašvaldības speciālistiem klātienē nenotiek

Ārkārtas situācijas laikā iedzīvotāji saziņai ar pašvaldību ir aicināti izmantot vairāk e-pakalpojumus vai sazināties ar speciālistiem ar telefonsarunas vai e-pasta starpniecību. Ierobežota ir apmeklētāju pārvietošanās pa pašvaldības ēkām un pagastu pārvaldēm.

Jelgavas novada pašvaldības darbs netiek pārtraukts, iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā var atstāt vai nu pašvaldības centrālās ēkas (Pasta ielā 37) vai attiecīgās pagastu pārvaldes pastkastītēs.
 
Interesējoties par jautājumiem, kas saistīti ar jebkuru no Jelgavas novada pašvaldības pakalpojumiem, komisijām, palīdzību vai pasākumiem, aicinām zvanīt pa tālruni 63022238.

Saskaņā ar apstiprinātajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem, no 16.marta Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas un pagastu pārvalžu kases apmeklētājiem ir pieejamas pirmdienās un ceturtdienās no 8.00-17.00 (pusdienas pārtraukums-12.00-13.00), iepriekš piesakoties pa tālruni centrālajā administrācijā 29575109 vai 63055336, pagastu pārvaldēs - skatīt Kontakti.
 

Darbs Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros

Jelgavas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ar tā 14 klientu apkalpošanas punktiem katrā novada pagasta pārvaldē un 1 novada pašvaldības administratīvajā ēkā (Pasta ielā 37), valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas laikā aicina iedzīvotājus pēc iespējas plašāk valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanu veikt attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv 

Kā vēl vienu iespēju, kas gan attiecināma uz Klientu apkalpošanas centros sniegtajiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras deleģētajiem pasākumiem, jāmin Pilnvarotais e-asistents, kas ir VPVKAC darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to, tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.

Situācijās, kad nav iespējams izmantot nevienu no iepriekš minētajiem pakalpojumu saņemšanas veidiem, pašvaldības klienti aicināti iepriekš pieteikt savu klātienes vizīti pa telefonu.

Savukārt, ja situācija izvērsusies, kad klients ir ieradies, bet vizīte nav iepriekš pieteikta, aicinām rīkoties saskaņā ar informāciju, kas izvietota pie pašvaldības administratīvās ēkas vai pagastu pārvalžu ieejas durvīm.  

Jebkurš klients, kurš ierodas pašvaldībā ar mērķi saņemt pakalpojumu, arī valstī noteiktajā ārkārtas situācijas lakā, tiek apkalpots, veicot visus piesardzības pasākumus.


Krīzes vadības grupa

Ārkārtas situācijas jautājumu risināšanai Jelgavas novada pašvaldība ir izveidojusi krīzes vadības grupu un aicina iedzīvotājus sev interesējošos jautājumos par ierobežojumiem, nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu vai sev būtiskiem organizatoriskiem jautājumiem vērsties pie pagasta pārvaldes vadītāja vai krīzes vadības grupas pārstāvjiem​:

Krīzes vadības grupa:

 • Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, tālr.29254018;
 • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma, tālr.28346655;
 • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, tālr.29158552;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, tālr. 26589864;
 • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis, tālr. 28622418;
 • Sociālās palīdzības jautājumos – Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece, tālr.28337818;
 • Drošības un sabiedriskās kārtības jautājumos – Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšniece Inese Tarvida, tālr.29185241;
 • Juridiskajos jautājumos – SIA “Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs” pārstāvis Dzintars Lagzdiņš, tālr. 26433770;
 • Komunikāciju jautājumos - Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone, tālr. 29431251.

Uz laiku  pārtraukts klientu apmeklējums sociālās aprūpes un rehabilitācijas centros un daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā LAIPA. 

Lai sazinātos ar saviem tuviniekiem iestādē vai nepieciešamības gadījumā saziņai ar jebkuru no speciālistiem vai pašvaldības darbiniekiem, aicinām zvanīt pa tālruņiem: 

 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja” - 27028431 , 27028432 (dežūrējošais darbinieks)
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene - 20274308 (vadītāja Agnese Kotlere), 26609449 (dežūrējošais darbinieks)
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” - 25610049, 63069745 (dežūrējošā medicīnas māsa).

Sociālā dienesta darbinieku kontakti atrodami ŠEIT.


No 11.01.2021. līdz 07.02.2021 Jelgavas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Sakarā ar to lūgums sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu telefoniski: +371 29104956 (dzimtsarakstu nodaļa), 63012255 +371 20243211 (nodaļas vadītāja) vai e-pastā dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē:

 • Pirmdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
 • Otrdienās no 12.00-15.00
 • Trešdienās no 9.00-12.00
 • Ceturtdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
 • Piektdienās no 9.00-12.00

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālu www.latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu sūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lvobligāti norādot savu kontakttālruni.


Izmaiņas JNKU darbā, saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem

Vispārīgās izmaiņas:

 • Klienti klātienē netiek apkalpoti nedz SIA "Jelgavas novada KU" birojā, nedz iecirkņos;
 • SIA "Jelgavas novada KU" darbu nepārtrauc, taču saziņai ar uzņēmuma speciālistiem vai vadību aicinām izmantot tikai elektronisko sakaru līdzekļus;
 • iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā var atstāt uzņēmuma biroja pastkastītē (ieeja no pagalma puses) Lielā ielā 5/7, Jelgavā, vai izvietotajās pastkastītēs mūsu iecirkņos;
 • publiskās pirtis Elejā un Kalnciemā joprojām ir slēgtas.
 • kontaktinformācija saziņai:

Izmaiņas saistībā ar ūdens skaitītāju maiņu, kam beidzas verifikācijas termiņš:

 • Līdz brīdim, kamēr valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, ūdens skaitītāji dzīvokļos netiek mainīti. Ja šajā periodā beidzas skaitītāju verifikācijas termiņi, skaitītājus jānomaina vai jāveic atkārtota to verifikācija 3 mēnešu laikā pēc pulcēšanās ierobežojumu beigām.
 • Arī plombu uzlikšanu gadījumos, kad klients pats ir nomainījis skaitītāju, JNKU šobrīd neveic. Aicinām klientus sazināties ar norēķinu speciālistu pa tālruni 8848 vai e-pastā: info@jnku.lv , norādot informāciju gan par veco skaitītāju, gan jauno (skaitītāja numuru, rādījumus, nomaiņas datumu).
 • Komercuzskaites mēraparātu maiņa individuālajās mājās tiks veikta tikai tur, kur šī iekārta ir uzstādīta ārpus dzīvojamās mājas. Daudzdzīvokļu mājās komercuzskaites mēraparāti tiks mainīti ierastajā kārtībā.

Interneta vietnē www.covid19.gov.lv vienuviet pieejama aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19. Nepieciešamības gadījumā iespējams zvanīt arī uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8435.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembrī izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā (2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu), Jelgavas novada pašvaldībā izdots rīkojums, kas stājas spēkā ar 2020. gada 9. novembri un aktuāls līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.