Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Pašvaldība izsludinājusi metu konkursu

11.06.2021

Jelgavas novada pašvaldība izsludinājusi atklātu metu konkursu Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecībai. Ar radošu sacensību un vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu meta konkursa mērķis ir iegūt iespējami labākos priekšlikumus jaunbūves būvprojekta izstrādei, kā arī daudzfunkcionālus, inovatīvus un modernus arhitektūras risinājumus, tādējādi nodrošinot pirmsskolas ēkai maksimāli harmonisku iekļaušanos zemes vienībā līdzās Aizupes pamatskolas ēkai, ņemot vērā tās vēsturisko vērtību un arī ekoskolas statusu. 

Pašvaldība publiski par Aizupes pamatskolas paplašināšanu ar mērķi būvēt pirmsskolas ēku, ziņoja jau pagājušajā mēnesī, kad domes deputāti lēma izstrādāto investīciju projektu iesniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai (VARAM), lai būvprojekta izstrādei saņemtu aizņēmumu no Valsts kases. Ar aizņēmuma palīdzību plānots šogad uzsākt un nākamgad pabeigt būvprojekta izstrādi.

Ar konkursa “Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūve” nolikumu var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pašvaldība konkursu izsludināja 8. jūnijā, nosakot piedāvājuma iesniegšanas termiņu pretendentiem līdz 23.augustam.

Metu konkurss ļauj pretendentiem izpausties arhitektūras risinājumos, taču uzvarētājam būs saistības attiecīgi skici pārvērst detalizētā būvprojektā. Izstrādātais pašvaldības konkursa nolikums nosaka, ka vērtējot metus, tiks ņemti vērā vairāki kritēriji: telpu funkcionālais plānojums, arhitektoniskā risinājuma racionalitāte un ekonomiskums, energoefektivitāte, teritorijas labiekārtojums un apstādījumu struktūra (ekoloģiski, videi draudzīgi risinājumi ar izglītojošu funkciju), kā arī racionāla satiksmes organizācija skolas apkārtējās ielās.

Paredzams, ka projektētās ēkas apjoms pārsniegs 2000 m2, jo jaunajā skolas piebūvē iecerēts izveidot ne vien pirmsskolas bloku ar piecām mācību grupām no 1,5 līdz 7 gadu vecuma bērniem, bet arī tehnoloģiju un dabaszinību telpu blokus.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs pašvaldības izveidota žūrijas komisija, un labākajiem darbiem paredzētas godalgas. Pirmās vietas ieguvējs jeb konkursa uzvarētājs saņems iespēju slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, kā arī naudas balvu 3000 EUR, otrās vietas ieguvējam paredzēta godalga 2500 EUR apmērā, trešās vietas ieguvējam 2000 EUR. Tāpat paredzētas arī divas veicināšanas balvas - katra 1 000 EUR apmērā. Žūrijas komisija ir tiesīga mainīt godalgu sadalījumu, saglabājot kopējo balvu fondu 10 000 EUR.