21.05.2022.

Pieteikšanās slēgta! Aicina pieteikties uz vasaras diennakts nometnēm bērniem

09.07.2021

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros šovasar tiek organizētas 3 bezmaksas bērnu vasaras diennakts nometnes.

19.07. (izbraukšana no Jelgavas ~  11:00)  – 23.07. (atgriešanās Jelgavā ~ 17:30) Engurē, Engures novadā.  Aicina pieteikt bērnus vecumā no 7-9 gadiem, kopā 20 dalībnieki.

02.08. (izbraukšana no Jelgavas ~  11:00)  – 06.08. (atgriešanās Jelgavā ~ 17:30) Līvbērzē, Jelgavas novadā.  Aicina pieteikt bērnus vecumā no 10-12 gadiem, kopā 20 dalībnieki.

Abu nometņu mērķis - veicināt bērnu iekšējo resursu un vērtību apzināšanos, pašvērtējuma nostiprināšanu, attīstīt radošumu un uzņēmīgumu, kā arī attīstīt sadarbības prasmes un veidot pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei, stiprinot garīgo un fizisko veselību. Nometnes laikā tiks organizētas radošas, sportiskas un psihologa nodarbības. 

16.08. (izbraukšana no Jelgavas ~  11:00)  - 20.08. (atgriešanās Jelgavā ~17:30).  Ķesterciemā, Engures novadā.  Aicina pieteikt bērnus vecumā no 10-12 gadiem, kopā 20 dalībnieki.

Nometnes mērķis - radīt priekšstatu bērniem par aktīva un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos. Nometnē tiks organizētas nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, sporta nodarbības, kā arī radošas nodarbības un aktivitātes.

Nokļūšanai līdz nometņu vietām un atpakaļ tiks organizēts bezmaksas autobuss.

Nometnēs var piedalīties dalībnieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs.

Dalībnieku likumiskie pārstāvji/vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai nometnē un kuri būs noslēguši līgumu ar nometnes organizētāju, tiks informēti par iespējām veikt SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu. Testu būs iespējams veikt valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā.

Lai pieteiktos nometnēm, jāaizpilda anketa: https://saite.lv/QJIEj.

Vairāk informācijas par nometnēm var iegūt, zvanot vai rakstot Jelgavas novada pašvaldības veselības veicināšanas koordinētājai Dacei Mauliņai - tālrunis 25627518 (darba laikā), e-pasts dace.maulina@jelgavasnovads.lv.