18.08.2022.

Ozolnieku vidusskolai apstiprina direktora pienākuma izpildītāju

22.10.2021

Jelgavas novada dome 21. oktobra ārkārtas domes sēdē lēma par Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu, apstiprinot amatā līdzšinējo Ozolnieku vidusskolas direktora vietnieku Aināru Kākeru. Šāds lēmums saistīts ar līdzšinējās Ozolnieku vidusskolas direktores pienākuma izpildītājas Dinas Medjānovas iesniegumu, kurā viņa lūdz sevi atbrīvot no direktora pienākuma veikšanas.

Kā ziņots, atbilstoši līdzšinējās Ozolnieku novada domes 2021. gada 29. aprīļa domes sēdē apstiprinātajam Ozolnieku vidusskolas direktora amata konkursa nolikumam, Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 25. augusta sēdē apstiprināšanai domē virzīja Kristapa Auzāna kandidatūru, kura Ozolnieku vidusskolas direktora amata konkursa komisijas vērtējumā saņēma vislielāko punktu skaitu. Jānorāda, ka apstiprinātais domes lēmums paredzēja, ka K. Auzāns amatā tiktu iecelts ar 2021. gada 1. oktobri, bet pašvaldība ar izvēlēto kandidātu darba līgumu nenoslēdza, ņemot vērā K. Auzāna atteikumu.

Kopš 2020. gada 8.decembra, kad ar iepriekšējo Ozolnieku vidusskolas direktori tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības, par vidusskolas direktora pienākuma izpildītāju tika iecelta Dina Medjānova. Saņemot 2021. gada 12.oktobrī D. Medjānovas iesniegumu, kurā viņa lūdz sevi atbrīvot no direktora pienākuma veikšanas ar 2021. gada 22. oktobri, Jelgavas novada pašvaldība uz laiku, kamēr noslēgsies konkurss uz Ozolnieku vidusskolas direktora amatu, par direktora pienākuma izpildītāju iecēlusi A. Kākeru. Izvēloties direktora pienākumu izpildītāju, tika ņemta vērā līdzšinējā direktora vietnieka A. Kākera darba pieredze un zināšanas par izglītības procesa norisi un kvalitātes prasībām Ozolnieku vidusskolā. Domes lēmums par direktora pienākumu izpildītāju Ozolnieku vidusskolā stājas spēkā 2021.gada 25.oktobrī.