08.08.2022.

Zināmi Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūves metu konkursa rezultāti

05.11.2021

Jelgavas novada pašvaldībai, noslēdzoties devīžu atšifrējuma atvēršanas sanāksmei, tapuši zināmi Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūves metu konkursa rezultāti. Konkursā starp četriem pieteiktajiem darbiem, žūrijas komisija par labāko atzina SIA “MADE arhitekti” piedāvājumu, paredzot tam piešķirt naudas balvu 3000 EUR apmērā un dāvājot iespēju izstrādāto skici pārvērst detalizētā būvprojektā.

Lai piemērotu Aizupes pamatskolas jaunbūvei augstvērtīgākos un izcilākos dizaina risinājumus, Jelgavas novada pašvaldība metu konkursu izsludināja 2021.gada 8.jūnijā, nosakot piedāvājuma iesniegšanas termiņu pretendentiem līdz 2021.gada 23.augustam. Konkursa žūrijas komisijas metu vērtēšanas sēdes notika vairākkārt divu nedēļu laikā no 25.oktobra līdz 2.novembrim.

“Bija patiess prieks un azarts ieraudzīt arhitektu piedāvājumu – iesniegtie meti apliecināja, ka katrs pretendents vietas attīstības vīzijas konceptu saredz citādi un ļoti atšķirīgi. Vēlamies izteikt pateicību visiem konkursa dalībniekiem – gan par investēto laiku, gan piedāvāto redzējumu. Katra no idejām saskatījām gan ļoti veiksmīgus un kreatīvus ēkas pielietojuma risinājumus, gan arī pietiekami netradicionālus piedāvājumus – gan ēkas un pagalma plānojumam, gan funkcionalitātei. Žūrijas kopvērtējumā par piemērotāko piedāvājumu atzīts uzņēmuma SIA “MADE arhitekti” darbs, saredzot, ka tas spēs pirmsskolas ēkai nodrošināt maksimāli harmonisku iekļaušanos zemes vienībā līdzās jau vēsturiskajai būvei - Aizupes pamatskolas ēkai”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma nodaļas vadītāja Aija Udalova.

Iesniegtos metus vērtēja žūrija 10 cilvēku sastāvā, kurā ietilpa gan pašvaldības vadība un dažādi speciālisti, gan pieaicināts sertificēts būvspeciālists. Konkursa ietvaros tika vērtēti tādi kritēriji kā telpu funkcionālais plānojums, arhitektoniskā risinājuma racionalitāte un ekonomiskums, energoefektivitāte, tai skaitā ilgtspējīgi un enerģiju taupoši risinājumi, kā arī teritorijas labiekārtojums un apstādījumu struktūra, un racionāla satiksmes organizācija skolas teritorijā.

SIA “MADE arhitekti” izveidotais darbs piedāvā kompaktu, mūsdienīgu ēkas vizuālo tēlu, paredzot gan eksterjerā, gan interjerā kā materiālu daudz izmantot koku, lai radītu “viegluma” sajūtu. Tāpat žūrija šo piedāvājumu atzina par piemērotāko, jo skices izstrādātāji līdz ar pirmsskolas ēkas būvniecību minimāli iejauktos jau esošās izglītības iestādes infrastruktūrā. Atzinību izpelnījās vairāki praktiski apsvērumi plānojumā – gan aktu zālei atsevišķā papildus ieeja, lai uz pasākumiem apmeklētāji varētu ierasties nesaistīti ar skolas darba laiku, gan telpu daudzfunkcionalitāte, spējot tās transformēt, lai vietas konfigurāciju piemērotu atbilstoši apstākļiem. Projektētāji atbilstoši prasībām ļoti racionāli paredzējuši zonējumu, pimsskolas ēku saredzot kā atdalītu no pamatizglītības programmas apguves, vienlaikus ieplānojot plašu iekšpagalmu, lai atbilstoši ekoskolas pamatnostādnēm bērniem varētu izvērst dabai pietuvinātas aktivitātes.

“Mācoties no citu valstu pieredzes, esam izveidojuši pārbaudītu un pozitīvi motivējošu “labo risinājumu” sarakstu, ko piemērojam izglītības iestāžu projektos. Tas ietver gan taupības, gan telpu kvalitātes, gan ilgtspējas risinājumus, kas viens otru neizslēdz, bet papildina un veido priekpilnu un iedvesmojošu vidi. Ēka ir mērķtiecīgi plānota zemām uzturēšanas izmaksām, tajā pašā laikā nodrošinot gaišumu un plašumu gan grupu telpās, gan vestibilā ar labu dienas gaismas komfortu”, skaidro uzņēmums SIA “MADE arhitekti”.

Paredzams, ka projektētās ēkas apjoms pārsniegs 2000 m2, jo jaunajā skolas piebūvē iecerēts izveidot ne vien pirmsskolas bloku ar piecām mācību grupām no 1,5 līdz 7 gadu vecuma bērniem, bet arī tehnoloģiju un dabaszinību telpu blokus.

Jelgavas novada pašvaldība iecerējusi, ka sarunu procedūra ar uzvarētāju par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību varētu aizsākties 2022.gadā, paredzot, ka jaunās piebūves projektēšana kopumā varētu aizņemt apmēram divus gadus. Jānorāda, ka pašvaldība Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūves būvniecību iekļāvusi investīciju plāna projektā. Attiecīgi novada dome, izvirzot prioritāros investīciju projektus nākamajam gadam, lems par to, vai šī būvprojekta izstrāde varētu tikt virzīta valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” nosacījumiem pašvaldībām valsts budžeta aizdevumu programmā.