21.05.2022.

Atbrīvo no amata līdzšinējo domes priekšsēdētāju

05.01.2022

Jelgavas novada domes deputāti ar balsojumu 11 ”par” un 4 balsīm “pret” šodienas domes sēdē pieņēma lēmumu par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes atbrīvošanu no amata.

Septiņu deputātu rosinātais priekšlikums tika iesniegts jau 21.decembrī. Atsaucoties uz likuma “Par pašvaldībām” 65. panta ceturto daļu, ārkārtas sēde par šo jautājumu būtu jāsasauc divu nedēļu laikā kopš priekšlikuma iesniegšanas, ja tajā laikā nav paredzēta domes kārtējā sēde, un, ņemot vērā, ka ārkārtas sēde  līdz šim netika sasaukta, jautājums iekļauts domes kārtējās sēdes darbakārtībā. Kā zināms, šodien noritēja vēl decembrī plānotā un nenotikusī domes sēde, kas dažādu organizatorisku iemeslu dēļ nevarēja noritēt gada nogalē.

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata domes priekšsēdētāju un minētā likuma 65. pants nosaka  domes priekšsēdētāja atbrīvošanas kārtību. Deputātu kopums, kas tika rosinājis priekšlikumu, pamatoja to ar skaidrojumu, ka pašvaldība ir ceļā uz jaunu līderī un tai nepieciešams restarts.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, gaidot šo lēmumu, vakar komentējis:

“Svarīgāka par sagraušanu ir būvēšana. Cerams, ka nākamajam mēram pietiks brieduma ne tikai esošo kritizēt, bet piedāvāt ilgtermiņam prātīgus risinājumus, ne tikai pompozi solot nereālas lietas, bet strādāt tā, lai ar budžeta un projektu līdzekļiem spētu sabalansēt visas vajadzības. Pašlaik novadā un pašvaldības darbībā ir ļoti daudz sakārtotu, ar labu pārvaldību izveidotu lietu, kas vērstas arī uz inovatīviem risinājumiem, ko būtu prātīgi jāattīsta. Novadam ir ļoti daudz izaicinājumu – tāpat kā citām pašvaldībām, kas tiek reorganizētas – spēt jaunajai teritorijai nodrošināt vienotu teritoriju attīstības tempu, mainoties pabalstu sistēmai – spēt nodrošināt finansiāli līdzsvarotus izdevumus, turklāt palīdzēt vēl iedzīvotājiem, kurus nežēlīgi ietekmēs apkures tarifu kāpums. Es pats gribētu uzsvērt, ka viss mans darbs ir bijis par lauku teritoriju un pagastu attīstību, un jaunais Jelgavas novads nav tikai Ozolnieki. Pie tā arī palieku. Ja vēlme kādu teritoriju novadā ir izcelt attīstībai vairāk kā citus pagastus – tad es esmu pret un pie tā arī palieku. Pārējo parādīs laiks. Pašvaldība pašlaik piedzīvo ļoti smagnēju reorganizāciju, un es ceru, ka tās labās lietas, kas ir izveidotas, netiks pasludinātas kā nevajadzīgas. Parasti “jaunai slotai” ir kārdinājums visu līdzšinējo aizslaucīt, bet ne vienmēr tas iet roku rokā ar nobriedušiem un izsvērtiem lēmumiem.”

Šodienas domes sēdē Z. Caune nepiedalījās, jo atrodas neplānotā prombūtnē.

Tāpat šodienas ārkārtas sēdē, kas notika pirms kārtējās domes sēdes, deputāti ar 11 balsīm par, 4 pret un 3 atturoties, atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos attiecībā par Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, nosakot secību, kādā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietnieki.  Ar šo lēmumu ir noteikts, ka gadījumos, ja domes priekšsēdētājs ir neplānotā prombūtnē, ir atlaists vai atkāpies, viņa pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jomā. Šajā amatā pašlaik ir Andris Ozoliņš.  Savukārt domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jomā vienlaicīgas prombūtnē gadījumā priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras uzturēšanas jomā, un šo amatu pašlaik ieņem Oskars Cīrulis. Tad, ja vienlaikus visi iepriekš minētie vadītāji būs prombūtnē, priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece sociālajos un labklājības jomā, un šo amatu ieņem Ilze Vītola. Grozījumi pašvaldības nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to parakstīšanas.