06.07.2022.

Noslēdzies Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkurss

10.03.2022

No 25.februāra līdz 2.martam notika Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkurss. Ņemot vērā epidemioloģiskos nosacījumus valstī, jau otro gadu šis konkurss notiek video formātā: katra dalībnieka sagatavotais priekšnesums – viens dzejas un viens prozas darbs – tiek ierakstīts un  nosūtīts izvērtēšanai. Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā, kā arī attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru – prasmi komunicēt ar sabiedrību, nodot savu vēstījumu klausītājiem.

Šogad konkursā piedalījās 31 dalībnieks no 7 izglītības iestādēm: Ozolnieku vidusskolas, Staļģenes vidusskolas, Līvbērzes pamatskolas, Šķibes pamatskolas, Aizupes pamatskolas, Svētes pamatskolas un Garozas pamatskolas.

Priekšnesumu kvalitāti pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem – izvēlētā darba izpratne un  domas atklāsme, runas loģika, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājiem, dikcija un skaņu artikulācija -  vērtēja  Jelgavas Ā.Alunāna teātra un Ozolnieku amatierteātra režisore Dace Vilne un Jelgavas Jaunā teātra režisore Antra Leite-Straume.

Pēc ekspertu vērtējuma Izglītības pārvaldes Diplomu par sasniegtu augstāko pakāpi ( 45-50 punkti) saņēma 3 dalībnieki,  par sasniegtu I pakāpi ( 40- 44,99 punkti) – 15 dalībnieki, bet par sasniegtu II pakāpi (30-39.99 punkti) – 13 dalībnieki. Lai veicinātu interesi par literatūru arī turpmāk, dalībnieki saņēma arī dāvanas – latviešu rakstnieku un dzejnieku grāmatas.

Veiksmīgākie priekšnesumi tiek virzīti līdzdalībai valsts mēroga skatuves runas konkursam, ko organizē VISC Interešu izglītības departaments un kas notiks šādā pat video formātā.

Jelgavas novadu  šajā konkursā pārstāvēs:

Aizupes pamatskolas  1.klases skolniece Marta Kļaviņa (sagatavoja skolotāja Ilga Brigmane-Briģe);

Svētes pamatskolas 2.klasses skolniece Melānija  Maira Matvejeva  (sagatavoja skolotāja Nelda Ķikute);

Aizupes pamatskolas 3.klases skolnieks Mareks Krīgers (sagatavoja skolotāja Sarmīte Freimane);

Ozolnieku vidusskolas 5.klases skolniece  Margrieta Sirvide un 9.klases skolniece Madara Sirvide (sagatavoja skolotāja  Renāte Zara-Grinevica);

Ozolnieku vidusskolas 8.klases skolniece Elizabete Učelniece un 8.klases skolniece Amalda Belicka (skolotāja Ineta Freimane).

Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkursa uzvarētāji