18.08.2022.

Nosaka vienotu maksu novada mūzikas un mākslas skolās

04.07.2022

30. jūnija Jelgavas novada domes sēdē apstiprināts vienots vecāku līdzmaksājuma apmērs profesionālās ievirzes izglītības programmām, interešu izglītības programmām un maksas pakalpojumiem trīs novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā, Ozolnieku Mūzikas skolā un Salgales Mūzikas un mākslas skolā.

Vecāku līdzfinansējuma maksa par bērna izglītošanu profesionālās ievirzes mūzikā un mākslā izglītības programmā 2022./2023. mācību gadā būs 7,00 eiro mēnesī, bet 2023./2024. mācību gadā - 10,00 eiro mēnesī.

Noteikta interešu izglītības programmu mēneša maksa, proti, par vienu individuālo mācību stundu (40 minūtes) tie būs 18,00 eiro, savukārt par grupu nodarbību, kas notiek reizi nedēļā – 12,00 eiro.

Mūzikas instrumentu nomas maksa izglītības iestādes audzēkņiem mācību laikā būs 6,00 eiro mēnesī, bet vasaras brīvlaikā  - 3,00 eiro mēnesī. Pievienotās vērtības nodoklis iepriekš minētajiem vecāku līdzmaksājumiem netiek piemērots.

No instrumenta nomas maksas tiks atbrīvotas vairākas izglītības iestāžu audzēkņu grupas: izglītojamie ar invaliditāti, bērni no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, bāreņi vai bez likumiskajiem pārstāvjiem palikuši bērni, izglītojamie, kas atrodas aizbildnībā, vai ir ievietoti audžuģimenē, daudzbērnu ģimenes bērni, konkrētās izglītības iestādes darbinieka bērni. Ja izglītības iestādi apmeklē vismaz divi vienas ģimenes bērni, nomas maksa katram tiks samazināta par 50 procentiem.

Līdzfinansējuma apmērs būs spēkā no šā gada 1. septembra.