Izsludina konkursu nometņu organizatoriem

05.07.2022

Tiek izsludināts konkurss nometņu organizatoriem Jelgavas novada nometnes organizēšanai latviešu un ukraiņu bērniem projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumu Nr.392 (prot.Nr.29 39 §), lai nodrošinātu Ukrainas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās kopīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, katrai pašvaldībai tiek dota iespēja organizēt dienas vai diennakts nometni šī mērķa sasniegšanai.  Valsts izglītības satura centrs (VISC) atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē izglītības iestādēs reģistrēto ukraiņu skolēnu skaitam piešķir noteiktu naudas summu nometnes organizēšanai.

Līgums ar VISC paredz, ka Centrs  piešķir Jelgavas novada  pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus EUR 2112 apmērā, ievērojot, ka nometnēs bērnu skaits sadalās aptuveni līdzvērtīgi (50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni)  un nosacījumu, ka maksimālais atbalsta apjoms ir 20 euro dienā par viena bērna dalību 6-10 dienu ilgā dienas nometnē vai 40 euro dienā par viena bērna dalību 6-10 diennakšu ilgā diennakts nometnē. Nometnes jāorganizē laikā līdz 2022.gada31.augustam.

VISC vadlīnijas nosaka, ka pašvaldību ietvaros finansējums nometņu organizatoriem piešķirams caurspīdīgā, atklātā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā projektu konkursā, kuram var pieteikties jebkurš interesents, kas atbilst attiecīgajiem nometņu organizētāju kritērijiem.  Jelgavas novada dome 2022.gada 30.jūnija sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Programma “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” Jelgavas novada pašvaldības konkurss bērnu un jauniešu nometņu organizatoriem” un aicina līdz 14.jūlijam pieteikties nometņu organizatorus.

Ņemot vērā piešķirto summu un nosacījumus, ka nometnei ir jābūt vismaz 6 dienas garai un nometnē var būt līdz 20 dalībniekiem (datu bāzē reģistrēti 10 ukraiņu skolnieki Jelgavas novada izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā ), pašvaldībai piešķirtais finansējums varētu būt pietiekams vienai nometnei.

Tāpat informējam, ka pašvaldības izglītības iestādēs pašlaik mācās 10 skolēni no Ukrainas. Vienlaikus jānorāda, ka Jelgavas novadā uzturas arī skolas vecuma bērni, kas pašlaik nav iestājušies nevienā izglītības iestādē vai mācās attālināti Ukrainas skolās. Pašlaik nav iespējams prognozēt konkrētu Ukrainas skolēnu skaitu, kuri varētu uzsākt vai turpināt mācības Jelgavas novada izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā - tas atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp situācijas attīstības valstī.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.