18.08.2022.

Apstiprina līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām

03.08.2022

Jelgavas novada deputāti 27.jūlija domes sēdē apstiprināja vecāku līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām, to paredzot 5 EUR mēnesī (PVN netiek piemērots) apmērā izglītojamajiem, kuri 2022./2023.mācību gadā uzsāks mācības Jelgavas novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu sākuma sagatavotības grupās.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotajā Jelgavas novadā pašlaik ir divas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes – Jelgavas novada Sporta centrs un Ozolnieku sporta skola. Līdz šim vecāku līdzmaksājums jau bija ieviests Ozolnieku sporta skolā; jāteic gan, ka, Covid – 19 pandēmijas laikā, kad bija aizliegta pulcēšanās un treniņi nenotika, tas tika atcelts. Savukārt Jelgavas novada Sporta centrā šī būs jauna prakse, ieviesta ar mērķi nodrošināt vienotu kārtību, kādā abas iestādes īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Jānorāda, ka, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", līdzfinansējuma atvieglojumu 100% apmērā varēs saņemt:

  • izglītojamie ar invaliditāti;
  • izglītojamajiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni;
  • audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
  • izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm
  • viens iestādes darbinieka bērns vienā izglītības programmā.

Tāpat saistošie noteikumi Nr.21 paredz, ka atvieglojumus 50% apmērā piešķirams, ja iestādi apmēklē divi bērni no vienas ģimenes.

Veiktie aprēķini liecina, ka nākošajā mācību gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās uzsāks mācīties 80 bērnu. Vecāku līdzfinansējums tiks piemērots no 2022.gada 1.novembra.