14.08.2022.

Novada ziņas

Erasmus+ projekta "What's your c@de?" mācību mobilitāte Itālijā

Erasmus+ projekta "What's your c@de?" mācību mobilitāte Itālijā

20.06.2022. 10:04

Latvijas, Itālijas, Zviedrijas un Polijas skolēni un pedagogi bija priecīgi, ka Erasmus projekta pēdējo mobilitāti var organizēt tiekoties, nevis kā virtuālo tikšanos. Kalnciema vidusskolas skolēni šai mobilitātei gatavojās jau pirms tās - veidoja virtuālo avataru, kurš ietērpts latviešu tautas tērpā, sastādīja un tulkoja avatara stāstu par Latviju, tās tradīcijām un cilvēkiem.

Ozolnieku Mūzikas skola atzīmē 15 gadu jubileju

Ozolnieku Mūzikas skola atzīmē 15 gadu jubileju

17.06.2022. 14:35

Š.g. 8.jūnijā Ozolnieku Mūzikas skola atzīmēja savu 15.dzimšanas dienu ar skanīgu un sirsnīgu koncertu, kurā muzicēja gan skolas audzēkņi, gan absolventi un skolotāji.

Iedzīvotāju ievērībai - neplānotas militārās mācības

Iedzīvotāju ievērībai - neplānotas militārās mācības

17.06.2022. 09:12

Nacionālie bruņotie spēki informē, ka šodien, 17.jūnijā, Jelgavas novadā notiks neplānotas militārās mācības ar kaujas tehnikas pārvietošanos un personāla pārvietošanos ekipētiem ar ieročiem.

Pirmo reizi Jelgavas novadā atzīmē starptautisko Pasaules Vēja dienu

Pirmo reizi Jelgavas novadā atzīmē starptautisko Pasaules Vēja dienu

16.06.2022. 09:05

Ar sacensību elektroātrumlaivas atklāšanu un paraugdemonstrējumiem Lielupē, izbraukumu uz Jelgavas novada Kaigu purvā plānotā “Laflora” vēja parka būvniecības teritoriju un diskusijām par vēja enerģijas potenciālu Zemgales reģionā, šogad pirmo reizi Jelgavas novadā atzīmēta starptautiskā Pasaules Vēja diena.

No pārgājieniem līdz uguns skulptūrām – Līgo svētki Zemgalē!

No pārgājieniem līdz uguns skulptūrām – Līgo svētki Zemgalē!

15.06.2022. 11:43

Zemgales plānošanas reģions un tā pašvaldības ar akciju “Zemgale aicina!” gada īsāko nakti un garāko dienu rosina piedzīvot interesantāk – dodoties pārgājienos un piedaloties uguns rituālos, pārņemot skaistākās līgošanas tradīcijas no lauku sētu saimniekiem, dziedot līdzi koncertos un izdejojoties zaļumballēs. Sajust dabas un saulgriežu maģijas spēku šajā gada īsākajā naktī un garākajā dienā var visdažādākos veidos – atliek vien izvēlēties sev tuvāko un ļauties saulgriežu burvībai!

Šķibes pamatskolas skolotāji prezentē rezultātus projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

Šķibes pamatskolas skolotāji prezentē rezultātus projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

14.06.2022. 16:20

Š.g. 9. jūnijā Abgunstē notika Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Matemātika pamatskolas skolotājiem” (Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659) rezultātu izplatīšanas pasākums, praktiskais seminārs “Matemātika – mācīšanas iespējas un risinājumi”. Tajā piedalījās 42 dalībnieki no dažādām Jelgavas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.

AS "Sadales tīkls" informē par elektroenerģijas piegādes pārtraukumu Vilces pagastā

AS "Sadales tīkls" informē par elektroenerģijas piegādes pārtraukumu Vilces pagastā

13.06.2022. 20:02

AS "Sadales tīkls" informē, ka rīt, 14.jūnijā, dažviet Vilces pagastā tiks pārtraukta elektrības piegāde, lai veiktu elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus. Līdz ar to no plkst.11:20 - 17:00 iedzīvotāji nevarēs saņemt pakalpojumus Vilces pagasta klientu apkalpošanas centrā un pagasta pārvaldē.

Aicina uz lekciju par katastrofu un krīzes pārvarēšanu

Aicina uz lekciju par katastrofu un krīzes pārvarēšanu

13.06.2022. 17:03

Trešdien, 15.jūnijā, plkst.10:00 Jelgavas novada pašvaldības pirmā stāva Lielajā zālē (Pasta iela 37) norisināsies lekcija "Katastrofu un krīzes pārvarēšana (72 stundu soma)".

Aicinājums projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētajiem projekta dalībniekiem pieteikties pakalpojumu saņemšanai

Aicinājums projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētajiem projekta dalībniekiem pieteikties pakalpojumu saņemšanai

13.06.2022. 15:52

Projekta ietvaros izvērtētos dalībniekus, lai uzsāktu (vai turpinātu) saņemt projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus Individuālajā atbalsta plānā iekļautos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aicinām vērsties Jelgavas novada Sociālajā dienestā (adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV–3001; e-pasts: socdienests@jelgavasnovads.lv) ar atbilstošu iesniegumu. Kontaktpersona Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas vadītāja Elīna Ūdre, tālr. 20260930; e-pasts: elina.udre@jelgavasnovads.lv.

Sākas pieteikšanās vasaras diennakts nometnēm bērniem

Sākas pieteikšanās vasaras diennakts nometnēm bērniem

13.06.2022. 15:22

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033, ietvaros šovasar tiek plānotas trīs bezmaksas bērnu vasaras diennakts nometnes.

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem norisinājusies vasaras prakse

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem norisinājusies vasaras prakse

13.06.2022. 08:21

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem no 1. līdz 10.jūnijam norisinājās vasaras prakse. Prakses laikā mākslas skolu audzēkņi dodas dabā – zīmē un glezno dabas, lauku, pilsētvides ainavas, darbojas ar dabas materiāliem.

Aicina uz bezmaksas funkcionāliem rīta koptreniņiem “Mosties dienai!”

Aicina uz bezmaksas funkcionāliem rīta koptreniņiem “Mosties dienai!”

10.06.2022. 13:53

No 21. jūnija līdz pat septembra vidum Jelgavas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties bezmaksas rīta koptreiņos pie Ozolnieku ezera. Izmantojot infrastruktūru ap ezeru un savu ķermeņa svaru, rīta izkustēšanās notiks zemā un vidējā intensitātē, tonizējot visas muskuļu grupas. Treniņi paredzēti visu vecuma grupu un sagatavotības līmeņa iedzīvotājiem. Savukārt treniņu noslēgt var ar veselīgu rīta peldi ezerā, kas palīdzēs moži un spēkpilni uzsākt dienu.

Ānes PII “Saulīte” pieredze Erasmus+ projektā

Ānes PII “Saulīte” pieredze Erasmus+ projektā

10.06.2022. 13:24

Divus mēnešus Ānes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” Erasmus + projekta ievaros ikdienas aktivitātēs līdzdarbojās divas studentes no Lietuvas Vītauta Lielā universitātes – Juste Jonkute un Monika Sukackaite. Speciālās pedagoģijas, logopēdijas studentēm tika nodrošināta iespēja asistēt logopēdam un ikdienā vērot pirmsskolas skolotāju, skolotāju palīgu, asistentu, atbalsta personāla (speciālā pedagoga, logopēda, izglītības psihologa) darbu, sadarbību ar bērniem, kolēģiem un vecākiem. Tāpat tika organizētas sarunas ar iestādes administrācijas komandu, kuru laikā tā dalījās pieredzē individuālo izglītības plānu izstrādē, bērnu diagnostikā un individuālo nodarbību organizēšanā.

Lemj par būvvaldes un dzimtsarakstu pakalpojumiem apvienotajā novadā

Lemj par būvvaldes un dzimtsarakstu pakalpojumiem apvienotajā novadā

09.06.2022. 16:15

Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu un mainītajām Jelgavas novada robežām, kurā šobrīd pieejamas divas būvvaldes un divas dzimtsarakstu nodaļas, Jelgavas novada domes deputāti 9.jūnija domes ārkārtas sēdē apstiprināja lēmumprojektus, paredzot, ka turpmāk novadā būs vienota būvvalde un vienota dzimtsarakstu nodaļa.

Kalnciema pagasta pārvaldei apstiprina vadītāju

Kalnciema pagasta pārvaldei apstiprina vadītāju

09.06.2022. 16:04

Šodien, 9.jūnijā, Jelgavas novada dome lēma par jauno Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju, amatā apstiprinot Kristu Ribakovu, kura jaunos amata pienākumus sāks pildīt ar 2022.gada 20.jūniju. Konkurss uz vakanto amatu tika izsludināts maijā, kad līdzšinējais pārvaldes vadītājs Pēteris Veļeckis sāka pildīt Jelgavas novada deputāta pienākumus.

Iedzīvotāju līdzdalības spēles “Aktīvas kopienas apkaimēs” apkopojums un galvenās atziņas

Iedzīvotāju līdzdalības spēles “Aktīvas kopienas apkaimēs” apkopojums un galvenās atziņas

09.06.2022. 12:43

Šis ir viens no dalībnieku pašu radītajiem saukļiem iedzīvotāju līdzdalības spēlē “Aktīvas kopienas apkaimēs”, kas īsi un kodolīgi raksturo kopienas nozīmi un šī brīža, jeb tagadnes nozīmi, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas jebkurā lietā un vietā.

Aicina uz jauniešu karjeras sarunu "Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?"

Aicina uz jauniešu karjeras sarunu "Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?"

09.06.2022. 12:17

13.jūnijā notiks pēdējā jauniešu karjeras saruna KU “Tuvu” projekta ietvaros, šajā reizē sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu.

Jonišķu rajona pašvaldības pārstāvji iepazīstas ar jaunatnes darbu Jelgavas novadā

Jonišķu rajona pašvaldības pārstāvji iepazīstas ar jaunatnes darbu Jelgavas novadā

09.06.2022. 10:44

Š.g. 3.jūnijā Jelgavas novada pašvaldībā vizītē ieradās Jonišķu rajona pašvaldības (Lietuva) vadība un jaunatnes speciālisti, lai iepazītos ar Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes darbu.

Atziņas un pieredze Kūfalta plānoto parku ekspedīcijas braucienā Lietuvā un Kurzemē

Atziņas un pieredze Kūfalta plānoto parku ekspedīcijas braucienā Lietuvā un Kurzemē

09.06.2022. 09:41

Maija izskaņā notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-444 Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage plānotās ekspedīcijas otrā daļa pa ainavu arhitekta Georga Kufalta projektētajiem dārziem un parkiem Baltijas valstīs. Ekspedīcijas pirmajā dienā apmeklēti Pakrojas un Šeduvas parki Lietuvā un pirmā diena noslēdzās ar Rožu laukuma apskati Liepājā.

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina uz velo ekskursiju

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina uz velo ekskursiju

08.06.2022. 10:22

12.jūnijā pulksten 11 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) aicina uz bezmaksas velo ekskursiju “Vecā ceļa Jelgava – Rīga aprises meklējot”.