29.11.2022.

2011. gada Goda diploma un Atzinības raksta saņēmēji

Drukāt

Goda diploma saņēmēji

Sarmīte Balode

 • Elejas vidusskolas direktore.
 • Goda diploms par nozīmīgo ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā.

Tēvs Feofans (Pjotrs Požidajevs)

 • Jelgavas Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudzes garīdznieks.
 • Goda diploms par lielo ieguldījumu sociālās aizsardzības veicināšanā un iedzīvotāju garīgajā pilnveidošanā.

Tāmāra un Juris Bisnieki

 • Lielplatones pagasta zemnieku saimniecības „Meistari” īpašnieki.
 • Goda diploms par lielo ieguldījumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā un pilnveidošanā.

Atzinības raksta saņēmēji

Biruta Ābola

 • Vilces pagasta ārsta palīdze.
 • Atzinības raksts par ilggadēju darbu un lielo ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.

Mareks Zajankovskis

 • Zemnieku saimniecības „Ceļmalas” īpašnieks.
 • Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Jelgavas novadā.

Anda Skrupska

 • Jaunsvirlaukas pagasta IKSC „Līdumi” radošo darbnīcu pasniedzēja, Staļģenes Mazpulka vadītāja.
 • Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tradīciju saglabāšanā un Jelgavas novada jauniešu izglītošanā.

Vladislavs Beitāns

 • Jelgavas novada Sporta centra direktors.
 • Atzinības raksts par lielo ieguldījumu sporta attīstībā un jauniešu panākumu veicināšanā sportā.

Zita Kurševa

 • Jelgavas novada jauktā kora „Sidrabe” un senioru kora „Gaisma” diriģente.
 • Atzinības raksts par lielu ieguldījumu kultūras attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā.