30.11.2022.

2012. gada Goda diploma un Atzinības raksta saņēmēji

Drukāt

Goda diploma saņēmēji

Imants Parfenovičs

 • Zemnieku saimniecības „Aptiekas” īpašnieks.
 • Goda diploms par lielo ieguldījumu dārzkopības attīstībā un novada iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā.

Aivars Naglis

 • Staļģenes vidusskolas direktors un Jelgavas novada Sporta centra brīvās cīņas treneris.
 • Goda diploms par lielu ieguldījumu izglītības un sporta attīstībā un skolēnu patriotiskajā un fiziskajā audzināšanā.

Skaidrīte Stille

 • Sesavas pagasta ārste.
 • Goda diploms par ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā Jelgavas novadā.

Atzinības raksta saņēmēji

Aija Bērziņa

 • Vircavas pagasta bibliotekāre.
 • Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā.

Milija Zīberte

 • Vilces pagasta Tūrisma informācijas punkta vadītāja.
 • Atzinības raksts par lielu ieguldījumu Jelgavas novada tūrisma attīstībā, kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā un jaunās paaudzes izglītošanā.

Smaida Vērza

 • Līvbērzes pagasta Vārpas ciema iedzīvotāja.
 • Atzinības raksts par ciema sabiedriskās  dzīves organizēšanu un sabiedrības iesaisti vides labiekārtošanā.

Ilgonis Rozītis

 • A/S „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības izpilddirektors.
 • Atzinības raksts par lielu ieguldījumu kultūrvēsturisko piemiņas un atceres vietu sakopšanā un atjaunošanā Jelgavas novadā un ilggadēju sadarbību.

Emīlija Roze

 • Tautas lietišķās mākslas studijas „Staļģene” audēja.
 • Atzinības raksts par lielu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.