03.12.2022.

2015. gada Goda diploma un Atzinības raksta saņēmēji

Drukāt

Goda diploma saņēmēji

Biruta Karlovska

 • Elejas pagasta doktorāta ģimenes ārste.
 • Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes attīstībā.

Dzintra Zimaiša

 • Ilggadēja novada kultūras jomas vadītāja.
 • Goda diploms par mērķtiecīgu un radošu ieguldījumu kultūrvides veidošanā, Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un amatiermākslas attīstībā novadā.

Gunārs Indriksons

 • SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Asfaltbetona rūpnīcas ilggadējais vadītājs.
 • Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā.

Atzinības raksta saņēmēji

Sandra Zeimule

 • Sesavas pagasta kultūras darba vadītāja.
 • Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā, tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.

Aldis Vītols

 • Līvbērzes pagasta pārvaldes autovadītājs.
 • Atzinības raksts par profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu darba pienākumu veikšanā.

Valentīna Sāviča

 • Glūdas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja.
 • Atzinības raksts par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu, sekmējot jaunās paaudzes izglītošanu un nesavtīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības sistēmas pilnveidē.

Sandra Avota

 • Elejas vidusskolas sporta skolotāja.
 • Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības un sporta dzīves attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā.

Aina Ļuta

 • Svētes pamatskolas Glūdas filiāles “Glūdas skola” skolotāja.
 • Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un izglītības kvalitātes paaugstināšanā.